[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / rescue

Annotation of src/rescue/Makefile, Revision 1.27

1.27  ! abs     1: #      $NetBSD: Makefile,v 1.26 2010/02/13 11:21:55 roy Exp $
1.1    lukem    2:
           3: .include <bsd.own.mk>
           4: .include "${NETBSDSRCDIR}/distrib/common/Makefile.distrib"
           5:
           6: WARNS=         1
1.21   mrg     7: # XXX
           8: .if ${MACHINE_ARCH} != "m68000"
1.1    lukem    9: DBG=           -Os
1.21   mrg    10: .endif
           11:
           12: CRUNCHGEN_FLAGS=-d "${DBG}"
1.1    lukem   13:
1.8    lukem   14: RESCUEDIR=     /rescue
1.1    lukem   15: CRUNCHBIN=     rescue
1.8    lukem   16: CRUNCHENV=     RESCUEDIR=${RESCUEDIR}
1.6    lukem   17: SMALLPROG=     0
1.1    lukem   18: LISTS=         ${.CURDIR}/list
           19: TARGETDIR=     ${DESTDIR}/rescue
           20: PARSELISTENV+=  TARGETDIR=${TARGETDIR:Q}
           21:
1.27  ! abs    22: .for f in ldconfig pdisk
1.1    lukem   23: PROG_${f}!=    cd ${NETBSDSRCDIR}/sbin/${f} && ${MAKE} -V PROG
           24: .if (${PROG_${f}} != "")
           25: LISTS+=                ${.CURDIR}/list.${f}
           26: .endif
           27: .endfor
           28:
1.12   lukem   29: .if ${USE_INET6} != "no"
1.13   lukem   30: LISTS+=                ${.CURDIR}/list.inet6
1.12   lukem   31: .endif
           32:
1.14   lukem   33: .if ${MKCRYPTO} != "no"
           34: LISTS+=                ${.CURDIR}/list.crypto
1.16   lukem   35: CRUNCHENV+=    MKKERBEROS=no           # for ssh
1.14   lukem   36: .endif
           37:
1.22   mrg    38: LISTS+=                ${.CURDIR}/list.ldd
           39: LDD_ELF32DIR!= cd ${NETBSDSRCDIR}/usr.bin/ldd/elf32 && ${PRINTOBJDIR}
           40: LDD_ELF64DIR!= cd ${NETBSDSRCDIR}/usr.bin/ldd/elf64 && ${PRINTOBJDIR}
1.23   he     41: PARSELISTENV+= LDD_ELF32DIR=${LDD_ELF32DIR} LDD_ELF64DIR=${LDD_ELF64DIR}
1.8    lukem   42:
1.17   lukem   43: #      Specially built objects to override the behaviour of
           44: #      various library functions
           45: #
           46:
           47: OVERRIDEOBJS=  rcmd.o
           48: .PATH: ${NETBSDSRCDIR}/lib/libc/net
           49: CPPFLAGS.rcmd.c+=-I${NETBSDSRCDIR}/lib/libc/include -DRESCUEDIR=\"${RESCUEDIR}\"
           50:
           51: LIBOVERRIDE=   liboverride.o
           52: ${LIBOVERRIDE}: ${OVERRIDEOBJS}
1.18   lukem   53:        ${_MKTARGET_LINK}
1.17   lukem   54:        ${LD} -r -o $@ ${OVERRIDEOBJS}
           55:
1.26   roy    56: CLEANFILES+=   ${OVERRIDEOBJS} ${LIBOVERRIDE}
1.17   lukem   57:
           58: ${CRUNCHBIN}:  ${LIBOVERRIDE}
           59:
           60:
           61: #      The primary target ...
           62: #
           63:
1.9    tron    64: CLEANFILES+=   rescue.unstripped
1.1    lukem   65:
           66: .include "${DISTRIBDIR}/common/Makefile.crunch"
           67:
1.26   roy    68: realall: ${CRUNCHBIN}
1.1    lukem   69:
           70: install: ${CRUNCHBIN}
1.19   lukem   71: # XXX this MKMSG doesn't line up
1.15   lukem   72:        ${_MKMSG} "populate ${TARGETDIR}"
1.1    lukem   73:        ${PARSELIST} -v mode=install ${LISTS} | ${MAKE} -f - install
           74:
           75: .include <bsd.prog.mk>

CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>