[BACK]Return to sv.msg CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls

File: [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls / sv.msg (download)

Revision 1.4, Wed Mar 15 16:13:00 2006 UTC (15 years, 7 months ago) by christos
Branch: MAIN
CVS Tags: yamt-pf42-baseX, yamt-pf42-base4, yamt-pf42-base3, yamt-pf42-base2, yamt-pf42-base, yamt-pf42, yamt-pagecache-tag8, yamt-pagecache-base9, yamt-pagecache-base8, yamt-pagecache-base7, yamt-pagecache-base6, yamt-pagecache-base5, yamt-pagecache-base4, yamt-pagecache-base3, yamt-pagecache-base2, yamt-pagecache-base, yamt-pagecache, wrstuden-revivesa-base-3, wrstuden-revivesa-base-2, wrstuden-revivesa-base-1, wrstuden-revivesa-base, wrstuden-revivesa, wrstuden-fixsa-newbase, wrstuden-fixsa-base-1, wrstuden-fixsa-base, wrstuden-fixsa, tls-maxphys-base, tls-maxphys, tls-earlyentropy-base, tls-earlyentropy, riastradh-xf86-video-intel-2-7-1-pre-2-21-15, riastradh-drm2-base3, riastradh-drm2-base2, riastradh-drm2-base1, riastradh-drm2-base, riastradh-drm2, prg-localcount2-base3, prg-localcount2-base2, prg-localcount2-base1, prg-localcount2-base, prg-localcount2, phil-wifi-base, phil-wifi-20200421, phil-wifi-20200411, phil-wifi-20200406, phil-wifi-20191119, phil-wifi-20190609, phil-wifi, pgoyette-localcount-base, pgoyette-localcount-20170426, pgoyette-localcount-20170320, pgoyette-localcount-20170107, pgoyette-localcount-20161104, pgoyette-localcount-20160806, pgoyette-localcount-20160726, pgoyette-localcount, pgoyette-compat-merge-20190127, pgoyette-compat-base, pgoyette-compat-20190127, pgoyette-compat-20190118, pgoyette-compat-1226, pgoyette-compat-1126, pgoyette-compat-1020, pgoyette-compat-0930, pgoyette-compat-0906, pgoyette-compat-0728, pgoyette-compat-0625, pgoyette-compat-0521, pgoyette-compat-0502, pgoyette-compat-0422, pgoyette-compat-0415, pgoyette-compat-0407, pgoyette-compat-0330, pgoyette-compat-0322, pgoyette-compat-0315, pgoyette-compat, perseant-stdc-iso10646-base, perseant-stdc-iso10646, netbsd-9-base, netbsd-9-2-RELEASE, netbsd-9-1-RELEASE, netbsd-9-0-RELEASE, netbsd-9-0-RC2, netbsd-9-0-RC1, netbsd-9, netbsd-8-base, netbsd-8-2-RELEASE, netbsd-8-1-RELEASE, netbsd-8-1-RC1, netbsd-8-0-RELEASE, netbsd-8-0-RC2, netbsd-8-0-RC1, netbsd-8, netbsd-7-nhusb-base-20170116, netbsd-7-nhusb-base, netbsd-7-nhusb, netbsd-7-base, netbsd-7-2-RELEASE, netbsd-7-1-RELEASE, netbsd-7-1-RC2, netbsd-7-1-RC1, netbsd-7-1-2-RELEASE, netbsd-7-1-1-RELEASE, netbsd-7-1, netbsd-7-0-RELEASE, netbsd-7-0-RC3, netbsd-7-0-RC2, netbsd-7-0-RC1, netbsd-7-0-2-RELEASE, netbsd-7-0-1-RELEASE, netbsd-7-0, netbsd-7, netbsd-6-base, netbsd-6-1-RELEASE, netbsd-6-1-RC4, netbsd-6-1-RC3, netbsd-6-1-RC2, netbsd-6-1-RC1, netbsd-6-1-5-RELEASE, netbsd-6-1-4-RELEASE, netbsd-6-1-3-RELEASE, netbsd-6-1-2-RELEASE, netbsd-6-1-1-RELEASE, netbsd-6-1, netbsd-6-0-RELEASE, netbsd-6-0-RC2, netbsd-6-0-RC1, netbsd-6-0-6-RELEASE, netbsd-6-0-5-RELEASE, netbsd-6-0-4-RELEASE, netbsd-6-0-3-RELEASE, netbsd-6-0-2-RELEASE, netbsd-6-0-1-RELEASE, netbsd-6-0, netbsd-6, netbsd-5-base, netbsd-5-2-RELEASE, netbsd-5-2-RC1, netbsd-5-2-3-RELEASE, netbsd-5-2-2-RELEASE, netbsd-5-2-1-RELEASE, netbsd-5-2, netbsd-5-1-RELEASE, netbsd-5-1-RC4, netbsd-5-1-RC3, netbsd-5-1-RC2, netbsd-5-1-RC1, netbsd-5-1-5-RELEASE, netbsd-5-1-4-RELEASE, netbsd-5-1-3-RELEASE, netbsd-5-1-2-RELEASE, netbsd-5-1-1-RELEASE, netbsd-5-1, netbsd-5-0-RELEASE, netbsd-5-0-RC4, netbsd-5-0-RC3, netbsd-5-0-RC2, netbsd-5-0-RC1, netbsd-5-0-2-RELEASE, netbsd-5-0-1-RELEASE, netbsd-5-0, netbsd-5, netbsd-4-base, netbsd-4-0-RELEASE, netbsd-4-0-RC5, netbsd-4-0-RC4, netbsd-4-0-RC3, netbsd-4-0-RC2, netbsd-4-0-RC1, netbsd-4-0-1-RELEASE, netbsd-4-0, netbsd-4, mjf-devfs2-base, mjf-devfs2, matt-premerge-20091211, matt-nb8-mediatek-base, matt-nb8-mediatek, matt-nb6-plus-nbase, matt-nb6-plus-base, matt-nb6-plus, matt-nb5-pq3-base, matt-nb5-pq3, matt-nb5-mips64-u2-k2-k4-k7-k8-k9, matt-nb5-mips64-u1-k1-k5, matt-nb5-mips64-premerge-20101231, matt-nb5-mips64-premerge-20091211, matt-nb5-mips64-k15, matt-nb5-mips64, matt-nb4-mips64-k7-u2a-k9b, matt-mips64-premerge-20101231, matt-mips64-base2, matt-mips64-base, matt-mips64, matt-armv6-prevmlocking, matt-armv6-nbase, matt-armv6-base, matt-armv6, localcount-20160914, keiichi-mipv6-base, keiichi-mipv6, jym-xensuspend-nbase, jym-xensuspend-base, jym-xensuspend, is-mlppp-base, is-mlppp, hpcarm-cleanup-nbase, hpcarm-cleanup-base, hpcarm-cleanup, cube-autoconf-base, cube-autoconf, cjep_sun2x-base1, cjep_sun2x-base, cjep_sun2x, cjep_staticlib_x-base1, cjep_staticlib_x-base, cjep_staticlib_x, christos-time_t-nbase, christos-time_t-base, christos-time_t, cherry-xenmp-base, cherry-xenmp, bouyer-socketcan-base1, bouyer-socketcan-base, bouyer-socketcan, bouyer-quota2-nbase, bouyer-quota2-base, bouyer-quota2, agc-symver-base, agc-symver, abandoned-netbsd-4-base, abandoned-netbsd-4, HEAD
Changes since 1.3: +1 -1 lines

Fix spelling (Jon Olsson)

$set 1
$ EPERM
1 OtilléÕen operation
$ ENOENT
2 Filen eller katalogen finns ej
$ ESRCH
3 Denna process finns ej
$ EINTR
4 Avbrutet systemanrop
$ EIO
5 In-/utmatningsfel
$ ENXIO
6 Enheten çÓ ej konfigurerad
$ E2BIG
7 Argumentlistan çÓ f léÏg
$ ENOEXEC
8 Ej kbar fil
$ EBADF
9 Felaktigt filhandtag
$ ECHILD
10 Inga barnprocesser
$ EDEADLK
11 Undvek resursdlçÈe
$ ENOMEM
12 Kan ej erhéÍla minne
$ EACCES
13 TillstéÏd nekas
$ EFAULT
14 Felaktig adress
$ ENOTBLK
15 Blockenhet krç×s
$ EBUSY
16 Enheten çÓ upptagen
$ EEXIST
17 Filen finns redan
$ EXDEV
18 LçÏken korsar enheter
$ ENODEV
19 Enheten ster ej operationen
$ ENOTDIR
20 Äò ej en katalog
$ EISDIR
21 Äò en katalog
$ EINVAL
22 Ogiltigt argument
$ ENFILE
23 Föò måîga öðpna filer i systemet
$ EMFILE
24 Föò måîga öðpna filer
$ ENOTTY
25 Oläíplig ioctl föò enheten
$ ETXTBSY
26 Programfilen äò upptagen
$ EFBIG
27 Filen äò föò stor
$ ENOSPC
28 Inget utrymme kvar penheten
$ ESPIPE
29 Otillåôen söëning
$ EROFS
30 Skrivskyddat filsystem
$ EMLINK
31 Föò måîga läîkar
$ EPIPE
32 Avbruten kommunikationskanal
$ EDOM
33 Numeriskt argument utanföò domäîen
$ ERANGE
34 Resultatet äò föò stort
$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
35 Resursen äò tillfäìligt otillgäîglig
$ EINPROGRESS
36 Operationen äò igåîg
$ EALREADY
37 Operationen äò redan igåîg
$ ENOTSOCK
38 Sockeloperation picke-sockel
$ EDESTADDRREQ
39 Destinationsadress erfordras
$ EMSGSIZE
40 Föò låîgt meddelande
$ EPROTOTYPE
41 Fel protokolltyp föò sockeln
$ ENOPROTOOPT
42 Protokollet otillgäîgligt
$ EPROTONOSUPPORT
43 Protokollet äò ej understöôt
$ ESOCKTNOSUPPORT
44 Sockeltypen äò ej understöäd
$ EOPNOTSUPP
45 Operationen äò ej understöäd
$ EPFNOSUPPORT
46 Protokollfamiljen äò ej understöäd
$ EAFNOSUPPORT
47 Adressfamiljen äò ej understöäd av protokollfamiljen
$ EADDRINUSE
48 Adressen äò upptagen
$ EADDRNOTAVAIL
49 Kan ej tilldela den begäòda adressen
$ ENETDOWN
50 Näôverket fungerar inte
$ ENETUNREACH
51 Näôverket äò ej kontaktbart
$ ENETRESET
52 Näôverket tappade kontakten vid åôerstäìlningen
$ ECONNABORTED
53 Mjukvara orsakade nedkoppling
$ ECONNRESET
54 Motparten avbröô uppkopplingen
$ ENOBUFS
55 Inget buffertutrymme tillgäîgligt
$ EISCONN
56 Sockeln äò redan uppkopplad
$ ENOTCONN
57 Sockeln äò ej uppkopplad
$ ESHUTDOWN
58 Kan ej säîda efter att sockeln nedkopplats
$ ETOOMANYREFS
59 Föò måîga referenser: kan inte delas
$ ETIMEDOUT
60 Uppkopplingstiden tog slut
$ ECONNREFUSED
61 Uppkopplingen nekad
$ ELOOP
62 Föò måîga nivåår av symboliska läîkar
$ ENAMETOOLONG
63 Alldeles föò låîgt filnamn
$ EHOSTDOWN
64 Väòddatorn äò nere
$ EHOSTUNREACH
65 Väç till väòddatorn saknas
$ ENOTEMPTY
66 Katalogen ej tom
$ EPROCLIM
67 Föò måîga processer
$ EUSERS
68 Föò måîga anväîdare
$ EDQUOT
69 Diskkvot ööerskriden
$ ESTALE
70 Inaktuellt NFS-filhandtag
$ EREMOTE
71 Föò måîga fjäòrnivåår i söëväçen
$ EBADRPC
72 Felaktig RPC-struktur
$ ERPCMISMATCH
73 Felaktig RPC-version
$ EPROGUNAVAIL
74 RPC-programmet otillgäîgligt
$ EPROGMISMATCH
75 Fel programversion
$ EPROCUNAVAIL
76 Felaktig procedur föò programmet
$ ENOLCK
77 Inga låó tillgäîgliga
$ ENOSYS
78 Funktionen äò ej implementerad
$ EFTYPE
79 Oläíplig filtyp eller format
$set 2
$ SIGHUP
1 Läçg p$ SIGINT
2 Avbryt
$ SIGQUIT
3 Avsluta
$ SIGILL
4 Olaglig instruktion
$ SIGTRAP
5 Spåò- eller brytpunktsfäìla
$ SIGABRT
6 Avslutsfäìla
$ SIGEMT
7 Emuleringsfäìla
$ SIGFPE
8 Flyttalsavbrott
$ SIGKILL
9 Dräðt
$ SIGBUS
10 Bussfel
$ SIGSEGV
11 Segmentfel
$ SIGSYS
12 Felaktigt systemanrop
$ SIGPIPE
13 Avbruten kommunikationskanal
$ SIGALRM
14 Äçgklocka
$ SIGTERM
15 Terminerad
$ SIGURG
16 Bråäskande In/Ut-tillståîd
$ SIGSTOP
17 Stoppad (signal)
$ SIGTSTP
18 Stoppad
$ SIGCONT
19 Fortsäôter
$ SIGCHLD
20 Barn avslutat
$ SIGTTIN
21 Stoppad (terminalinmatning)
$ SIGTTOU
22 Stoppad (terminalutmatning)
$ SIGIO
23 In- och utmatning möêlig
$ SIGXCPU
24 Cputidsgräîsen ööerskriden
$ SIGXFSZ
25 Filstorleksgräîsen ööerskriden
$ SIGVTALRM
26 Virtuella äçgklockan ringde
$ SIGPROF
27 Profileringsäçgklockan ringde
$ SIGWINCH
28 Föîsterstorleken äîdras
$ SIGINFO
29 Informationsföòfråçan
$ SIGUSR1
30 Anväîdardefinierad signal 1
$ SIGUSR2
31 Anväîdardefinierad signal 2
$ SIGPWR
32 Kraftbortfall/omstart