[BACK]Return to pl.msg CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls

File: [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls / pl.msg (download)

Revision 1.1, Sun Sep 2 13:13:42 2001 UTC (19 years, 7 months ago) by zuntum
Branch: MAIN
CVS Tags: yamt-pf42-baseX, yamt-pf42-base4, yamt-pf42-base3, yamt-pf42-base2, yamt-pf42-base, yamt-pf42, yamt-pagecache-tag8, yamt-pagecache-base9, yamt-pagecache-base8, yamt-pagecache-base7, yamt-pagecache-base6, yamt-pagecache-base5, yamt-pagecache-base4, yamt-pagecache-base3, yamt-pagecache-base2, yamt-pagecache-base, yamt-pagecache, wrstuden-revivesa-base-3, wrstuden-revivesa-base-2, wrstuden-revivesa-base-1, wrstuden-revivesa-base, wrstuden-revivesa, wrstuden-fixsa-newbase, wrstuden-fixsa-base-1, wrstuden-fixsa-base, wrstuden-fixsa, tls-maxphys-base, tls-maxphys, tls-earlyentropy-base, tls-earlyentropy, riastradh-xf86-video-intel-2-7-1-pre-2-21-15, riastradh-drm2-base3, riastradh-drm2-base2, riastradh-drm2-base1, riastradh-drm2-base, riastradh-drm2, prg-localcount2-base3, prg-localcount2-base2, prg-localcount2-base1, prg-localcount2-base, prg-localcount2, phil-wifi-base, phil-wifi-20200421, phil-wifi-20200411, phil-wifi-20200406, phil-wifi-20191119, phil-wifi-20190609, phil-wifi, pgoyette-localcount-base, pgoyette-localcount-20170426, pgoyette-localcount-20170320, pgoyette-localcount-20170107, pgoyette-localcount-20161104, pgoyette-localcount-20160806, pgoyette-localcount-20160726, pgoyette-localcount, pgoyette-compat-merge-20190127, pgoyette-compat-base, pgoyette-compat-20190127, pgoyette-compat-20190118, pgoyette-compat-1226, pgoyette-compat-1126, pgoyette-compat-1020, pgoyette-compat-0930, pgoyette-compat-0906, pgoyette-compat-0728, pgoyette-compat-0625, pgoyette-compat-0521, pgoyette-compat-0502, pgoyette-compat-0422, pgoyette-compat-0415, pgoyette-compat-0407, pgoyette-compat-0330, pgoyette-compat-0322, pgoyette-compat-0315, pgoyette-compat, perseant-stdc-iso10646-base, perseant-stdc-iso10646, netbsd-9-base, netbsd-9-1-RELEASE, netbsd-9-0-RELEASE, netbsd-9-0-RC2, netbsd-9-0-RC1, netbsd-9, netbsd-8-base, netbsd-8-2-RELEASE, netbsd-8-1-RELEASE, netbsd-8-1-RC1, netbsd-8-0-RELEASE, netbsd-8-0-RC2, netbsd-8-0-RC1, netbsd-8, netbsd-7-nhusb-base-20170116, netbsd-7-nhusb-base, netbsd-7-nhusb, netbsd-7-base, netbsd-7-2-RELEASE, netbsd-7-1-RELEASE, netbsd-7-1-RC2, netbsd-7-1-RC1, netbsd-7-1-2-RELEASE, netbsd-7-1-1-RELEASE, netbsd-7-1, netbsd-7-0-RELEASE, netbsd-7-0-RC3, netbsd-7-0-RC2, netbsd-7-0-RC1, netbsd-7-0-2-RELEASE, netbsd-7-0-1-RELEASE, netbsd-7-0, netbsd-7, netbsd-6-base, netbsd-6-1-RELEASE, netbsd-6-1-RC4, netbsd-6-1-RC3, netbsd-6-1-RC2, netbsd-6-1-RC1, netbsd-6-1-5-RELEASE, netbsd-6-1-4-RELEASE, netbsd-6-1-3-RELEASE, netbsd-6-1-2-RELEASE, netbsd-6-1-1-RELEASE, netbsd-6-1, netbsd-6-0-RELEASE, netbsd-6-0-RC2, netbsd-6-0-RC1, netbsd-6-0-6-RELEASE, netbsd-6-0-5-RELEASE, netbsd-6-0-4-RELEASE, netbsd-6-0-3-RELEASE, netbsd-6-0-2-RELEASE, netbsd-6-0-1-RELEASE, netbsd-6-0, netbsd-6, netbsd-5-base, netbsd-5-2-RELEASE, netbsd-5-2-RC1, netbsd-5-2-3-RELEASE, netbsd-5-2-2-RELEASE, netbsd-5-2-1-RELEASE, netbsd-5-2, netbsd-5-1-RELEASE, netbsd-5-1-RC4, netbsd-5-1-RC3, netbsd-5-1-RC2, netbsd-5-1-RC1, netbsd-5-1-5-RELEASE, netbsd-5-1-4-RELEASE, netbsd-5-1-3-RELEASE, netbsd-5-1-2-RELEASE, netbsd-5-1-1-RELEASE, netbsd-5-1, netbsd-5-0-RELEASE, netbsd-5-0-RC4, netbsd-5-0-RC3, netbsd-5-0-RC2, netbsd-5-0-RC1, netbsd-5-0-2-RELEASE, netbsd-5-0-1-RELEASE, netbsd-5-0, netbsd-5, netbsd-4-base, netbsd-4-0-RELEASE, netbsd-4-0-RC5, netbsd-4-0-RC4, netbsd-4-0-RC3, netbsd-4-0-RC2, netbsd-4-0-RC1, netbsd-4-0-1-RELEASE, netbsd-4-0, netbsd-4, netbsd-3-base, netbsd-3-1-RELEASE, netbsd-3-1-RC4, netbsd-3-1-RC3, netbsd-3-1-RC2, netbsd-3-1-RC1, netbsd-3-1-1-RELEASE, netbsd-3-1, netbsd-3-0-RELEASE, netbsd-3-0-RC6, netbsd-3-0-RC5, netbsd-3-0-RC4, netbsd-3-0-RC3, netbsd-3-0-RC2, netbsd-3-0-RC1, netbsd-3-0-3-RELEASE, netbsd-3-0-2-RELEASE, netbsd-3-0-1-RELEASE, netbsd-3-0, netbsd-3, netbsd-2-base, netbsd-2-1-RELEASE, netbsd-2-1-RC6, netbsd-2-1-RC5, netbsd-2-1-RC4, netbsd-2-1-RC3, netbsd-2-1-RC2, netbsd-2-1-RC1, netbsd-2-1, netbsd-2-0-base, netbsd-2-0-RELEASE, netbsd-2-0-RC5, netbsd-2-0-RC4, netbsd-2-0-RC3, netbsd-2-0-RC2, netbsd-2-0-RC1, netbsd-2-0-3-RELEASE, netbsd-2-0-2-RELEASE, netbsd-2-0-1-RELEASE, netbsd-2-0, netbsd-2, netbsd-1-6-base, netbsd-1-6-RELEASE, netbsd-1-6-RC3, netbsd-1-6-RC2, netbsd-1-6-RC1, netbsd-1-6-PATCH002-RELEASE, netbsd-1-6-PATCH002-RC4, netbsd-1-6-PATCH002-RC3, netbsd-1-6-PATCH002-RC2, netbsd-1-6-PATCH002-RC1, netbsd-1-6-PATCH002, netbsd-1-6-PATCH001-RELEASE, netbsd-1-6-PATCH001-RC3, netbsd-1-6-PATCH001-RC2, netbsd-1-6-PATCH001-RC1, netbsd-1-6-PATCH001, netbsd-1-6, nathanw_sa_before_merge, nathanw_sa_base, mjf-devfs2-base, mjf-devfs2, matt-premerge-20091211, matt-nb8-mediatek-base, matt-nb8-mediatek, matt-nb6-plus-nbase, matt-nb6-plus-base, matt-nb6-plus, matt-nb5-pq3-base, matt-nb5-pq3, matt-nb5-mips64-u2-k2-k4-k7-k8-k9, matt-nb5-mips64-u1-k1-k5, matt-nb5-mips64-premerge-20101231, matt-nb5-mips64-premerge-20091211, matt-nb5-mips64-k15, matt-nb5-mips64, matt-nb4-mips64-k7-u2a-k9b, matt-mips64-premerge-20101231, matt-mips64-base2, matt-mips64-base, matt-mips64, matt-armv6-prevmlocking, matt-armv6-nbase, matt-armv6-base, matt-armv6, localcount-20160914, keiichi-mipv6-base, keiichi-mipv6, jym-xensuspend-nbase, jym-xensuspend-base, jym-xensuspend, is-mlppp-base, is-mlppp, hpcarm-cleanup-nbase, hpcarm-cleanup-base, hpcarm-cleanup, fvdl_fs64_base, cube-autoconf-base, cube-autoconf, christos-time_t-nbase, christos-time_t-base, christos-time_t, cherry-xenmp-base, cherry-xenmp, bouyer-socketcan-base1, bouyer-socketcan-base, bouyer-socketcan, bouyer-quota2-nbase, bouyer-quota2-base, bouyer-quota2, agc-symver-base, agc-symver, abandoned-netbsd-4-base, abandoned-netbsd-4, HEAD
Branch point for: nathanw_sa

Add pl.msg file to nls/ directory and list it in the Makefile
 -- now libc has polish messages

set LANG to "pl" in your environment to use it.

$set 1
$ EPERM
1 Operacja nie dozwolona
$ ENOENT
2 Nie ma takiego pliku ani katalogu
$ ESRCH
3 Nie ma takiego procesu
$ EINTR
4 Przerwane wywołánie systemowe
$ EIO
5 Błąd wejśăia/wyjśăia
$ ENXIO
6 Urząäzenie nie skonfigurowane
$ E2BIG
7 Lista argumentó÷ jest za dłőga
$ ENOEXEC
8 Błędny format pliku wykonywalnego
$ EBADF
9 Złů deskryptor pliku
$ ECHILD
10 Brak procesó÷ potomnych
$ EDEADLK
11 Uniknięôo zakleszczenia zasobó÷
$ ENOMEM
12 Brak pamięăi do przydziałő
$ EACCES
13 Brak dostęđu
$ EFAULT
14 Złů adres
$ ENOTBLK
15 Wymagane urząäzenie blokowe
$ EBUSY
16 Urząäzenie zajęôe
$ EEXIST
17 Plik istnieje
$ EXDEV
18 Powiąúanie miedzy urząäzeniami
$ ENODEV
19 Operacja nie obsłőgiwana przez urząäzenie
$ ENOTDIR
20 To nie jest katalog
$ EISDIR
21 To jest katalog
$ EINVAL
22 Błędny argument
$ ENFILE
23 Za dużď otwrtych plikó÷ w systemie
$ EMFILE
24 Za dużď otwartych plikó÷
$ ENOTTY
25 Niewłáśăiwy dostęđ do urząäzenia
$ ETXTBSY
26 Plik tekstowy zajęôy
$ EFBIG
27 Plik zbyt dużů
$ ENOSPC
28 Nie ma miejsca na urząäzeniu
$ ESPIPE
29 Błędne przesunięăie
$ EROFS
30 System plikó÷ tylko do odczytu
$ EMLINK
31 Za dużď linkó÷
$ EPIPE
32 Przerwany potok
$ EDOM
33 Argument liczbowy spoza zakresu
$ ERANGE
34 Za dużů wynik
$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
35 Zasoby chwilowo niedostęđne
$ EINPROGRESS
36 Operacja jest włáśîie wykonywana
$ EALREADY
37 Operacja jest juwykonywana
$ ENOTSOCK
38 Operacja na obiekcie, któňy nie jest gniazdem
$ EDESTADDRREQ
39 Wymagany adres przeznaczenia
$ EMSGSIZE
40 Wiadomość za dłőga
$ EPROTOTYPE
41 Ty protokołő nie pasuje do gniazda
$ ENOPROTOOPT
42 Protocół nie jest dostęđny
$ EPROTONOSUPPORT
43 Protocół nie jest obsłőgiwany
$ ESOCKTNOSUPPORT
44 Nie obsłőgiwany typ gniazda
$ EOPNOTSUPP
45 Operacja nie obsłőgiwana
$ EPFNOSUPPORT
46 Nie obsłőgiwana rodzina protokołów
$ EAFNOSUPPORT
47 Rodzina adresó÷ nie obsłőgiwana przez rodzinprotokołów
$ EADDRINUSE
48 Adres jest aktualnie w użůciu
$ EADDRNOTAVAIL
49 Nie możîa przypisażądanego adresu
$ ENETDOWN
50 Sienie działá
$ ENETUNREACH
51 Siejest niedostęđna
$ ENETRESET
52 Sieprzerwałá połączenie po resecie
$ ECONNABORTED
53 Oprogramowanie spowodowałď przerwanie połączenia
$ ECONNRESET
54 Połączenie zerwane przez drugstron$ ENOBUFS
55 Brak miejsca w buforze
$ EISCONN
56 Gniazdo jest jupołączone
$ ENOTCONN
57 Gniazdo nie jest połączone
$ ESHUTDOWN
58 Nie możîa wysyłápo zamknięăiu gniazda
$ ETOOMANYREFS
59 Za dużď powiąúa dowiąúanie nie możěiwe
$ ETIMEDOUT
60 Przekroczono czas oczekiwania na połączenie
$ ECONNREFUSED
61 Połączenie odrzucone
$ ELOOP
62 Za dużď wzajemnych symlinkó÷
$ ENAMETOOLONG
63 Zbyt dłőga nazwa pliku
$ EHOSTDOWN
64 Host jest wyłączony
$ EHOSTUNREACH
65 Brak drogi do hosta
$ ENOTEMPTY
66 Katalog nie jest pusty
$ EPROCLIM
67 Za dużď procesó÷
$ EUSERS
68 Zbyt wielu użůtkownikó÷
$ EDQUOT
69 Przekroczono limit miejsca na dysku
$ ESTALE
70 Uchwyt pliku NFS jest nieaktualny
$ EREMOTE
71 Za dużď poziomó÷ zagnieżäżĺnia w śăieżăe
$ EBADRPC
72 RPC błędna struktura
$ ERPCMISMATCH
73 RPC złá wersja
$ EPROGUNAVAIL
74 RPC program niedostęđny
$ EPROGMISMATCH
75 Złá wersja programu
$ EPROCUNAVAIL
76 Złá procedura dla programu
$ ENOLCK
77 Blokady nie sdostęđne
$ ENOSYS
78 Niezaimplementowana funkcja
$ EFTYPE
79 Niewłáśăiwy typ lub format pliku
$ EAUTH
80 Błąd uwierzytelnienia
$ ENEEDAUTH
81 Wymagane uwierzytelnienie
$ EIDRM
82 Identyfikator zostausunięôy
$ ENOMSG
83 Brak komunikatu pożádanego typu
$ EOVERFLOW
84 Wartość za dużá aby zapamięôajw zdefiniowanym typie danych
$ EILSEQ
85 Błędna sekwencja bajtó÷
$set 2
$ SIGHUP
1 Rozłączenie
$ SIGINT
2 Przerwanie
$ SIGQUIT
3 Wyjśăie
$ SIGILL
4 Nieznana instrukcja
$ SIGTRAP
5 Pułápka debuggera/BPT
$ SIGABRT
6 Przerwanana pułápka
$ SIGEMT
7 Pułápka EMT
$ SIGFPE
8 Błąd w obliczeniach zmiennoprzecinkowych
$ SIGKILL
9 Unicestwiony
$ SIGBUS
10 Błąd szyny
$ SIGSEGV
11 Naruszenie ochrony pamięăi
$ SIGSYS
12 Błędne wywołánie systemowe
$ SIGPIPE
13 Przerwany potok
$ SIGALRM
14 Budzik
$ SIGTERM
15 Zakońăzony
$ SIGURG
16 Nagłů wypadek I/O
$ SIGSTOP
17 Zatrzymany (sygna
$ SIGTSTP
18 Zatrzymany
$ SIGCONT
19 Kontynuacja
$ SIGCHLD
20 Proces potomny zakońăzyprac$ SIGTTIN
21 Zatrzymany (wejśăie z tty)
$ SIGTTOU
22 Zatrzymany (wyjśăie z tty)
$ SIGIO
23 Wej/Wyj dozwolone
$ SIGXCPU
24 Przekroczony limit czasu procesora
$ SIGXFSZ
25 przekroczony limit wielkośăi pliku
$ SIGVTALRM
26 Wirtualny stoper wyczerpany
$ SIGPROF
27 Koniec stopera profilująăego
$ SIGWINCH
28 Zmiana rozmiaru okna
$ SIGINFO
29 Żądanie infromacji
$ SIGUSR1
30 Sygnaużůtkownika 1
$ SIGUSR2
31 Sygnaużůtkownika 2
$ SIGPWR
32 Awaria zasilania/restart