[BACK]Return to no.msg CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls

File: [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls / no.msg (download)

Revision 1.1, Mon Apr 28 08:49:32 1997 UTC (24 years ago) by is
Branch: MAIN
CVS Tags: yamt-pf42-baseX, yamt-pf42-base4, yamt-pf42-base3, yamt-pf42-base2, yamt-pf42-base, yamt-pf42, yamt-pagecache-tag8, yamt-pagecache-base9, yamt-pagecache-base8, yamt-pagecache-base7, yamt-pagecache-base6, yamt-pagecache-base5, yamt-pagecache-base4, yamt-pagecache-base3, yamt-pagecache-base2, yamt-pagecache-base, yamt-pagecache, wrstuden-revivesa-base-3, wrstuden-revivesa-base-2, wrstuden-revivesa-base-1, wrstuden-revivesa-base, wrstuden-revivesa, wrstuden-fixsa-newbase, wrstuden-fixsa-base-1, wrstuden-fixsa-base, wrstuden-fixsa, wrstuden-devbsize-base, wrstuden-devbsize-19991221, wrstuden-devbsize, tls-maxphys-base, tls-maxphys, tls-earlyentropy-base, tls-earlyentropy, riastradh-xf86-video-intel-2-7-1-pre-2-21-15, riastradh-drm2-base3, riastradh-drm2-base2, riastradh-drm2-base1, riastradh-drm2-base, riastradh-drm2, prg-localcount2-base3, prg-localcount2-base2, prg-localcount2-base1, prg-localcount2-base, prg-localcount2, phil-wifi-base, phil-wifi-20200421, phil-wifi-20200411, phil-wifi-20200406, phil-wifi-20191119, phil-wifi-20190609, phil-wifi, pgoyette-localcount-base, pgoyette-localcount-20170426, pgoyette-localcount-20170320, pgoyette-localcount-20170107, pgoyette-localcount-20161104, pgoyette-localcount-20160806, pgoyette-localcount-20160726, pgoyette-localcount, pgoyette-compat-merge-20190127, pgoyette-compat-base, pgoyette-compat-20190127, pgoyette-compat-20190118, pgoyette-compat-1226, pgoyette-compat-1126, pgoyette-compat-1020, pgoyette-compat-0930, pgoyette-compat-0906, pgoyette-compat-0728, pgoyette-compat-0625, pgoyette-compat-0521, pgoyette-compat-0502, pgoyette-compat-0422, pgoyette-compat-0415, pgoyette-compat-0407, pgoyette-compat-0330, pgoyette-compat-0322, pgoyette-compat-0315, pgoyette-compat, perseant-stdc-iso10646-base, perseant-stdc-iso10646, netbsd-9-base, netbsd-9-1-RELEASE, netbsd-9-0-RELEASE, netbsd-9-0-RC2, netbsd-9-0-RC1, netbsd-9, netbsd-8-base, netbsd-8-2-RELEASE, netbsd-8-1-RELEASE, netbsd-8-1-RC1, netbsd-8-0-RELEASE, netbsd-8-0-RC2, netbsd-8-0-RC1, netbsd-8, netbsd-7-nhusb-base-20170116, netbsd-7-nhusb-base, netbsd-7-nhusb, netbsd-7-base, netbsd-7-2-RELEASE, netbsd-7-1-RELEASE, netbsd-7-1-RC2, netbsd-7-1-RC1, netbsd-7-1-2-RELEASE, netbsd-7-1-1-RELEASE, netbsd-7-1, netbsd-7-0-RELEASE, netbsd-7-0-RC3, netbsd-7-0-RC2, netbsd-7-0-RC1, netbsd-7-0-2-RELEASE, netbsd-7-0-1-RELEASE, netbsd-7-0, netbsd-7, netbsd-6-base, netbsd-6-1-RELEASE, netbsd-6-1-RC4, netbsd-6-1-RC3, netbsd-6-1-RC2, netbsd-6-1-RC1, netbsd-6-1-5-RELEASE, netbsd-6-1-4-RELEASE, netbsd-6-1-3-RELEASE, netbsd-6-1-2-RELEASE, netbsd-6-1-1-RELEASE, netbsd-6-1, netbsd-6-0-RELEASE, netbsd-6-0-RC2, netbsd-6-0-RC1, netbsd-6-0-6-RELEASE, netbsd-6-0-5-RELEASE, netbsd-6-0-4-RELEASE, netbsd-6-0-3-RELEASE, netbsd-6-0-2-RELEASE, netbsd-6-0-1-RELEASE, netbsd-6-0, netbsd-6, netbsd-5-base, netbsd-5-2-RELEASE, netbsd-5-2-RC1, netbsd-5-2-3-RELEASE, netbsd-5-2-2-RELEASE, netbsd-5-2-1-RELEASE, netbsd-5-2, netbsd-5-1-RELEASE, netbsd-5-1-RC4, netbsd-5-1-RC3, netbsd-5-1-RC2, netbsd-5-1-RC1, netbsd-5-1-5-RELEASE, netbsd-5-1-4-RELEASE, netbsd-5-1-3-RELEASE, netbsd-5-1-2-RELEASE, netbsd-5-1-1-RELEASE, netbsd-5-1, netbsd-5-0-RELEASE, netbsd-5-0-RC4, netbsd-5-0-RC3, netbsd-5-0-RC2, netbsd-5-0-RC1, netbsd-5-0-2-RELEASE, netbsd-5-0-1-RELEASE, netbsd-5-0, netbsd-5, netbsd-4-base, netbsd-4-0-RELEASE, netbsd-4-0-RC5, netbsd-4-0-RC4, netbsd-4-0-RC3, netbsd-4-0-RC2, netbsd-4-0-RC1, netbsd-4-0-1-RELEASE, netbsd-4-0, netbsd-4, netbsd-3-base, netbsd-3-1-RELEASE, netbsd-3-1-RC4, netbsd-3-1-RC3, netbsd-3-1-RC2, netbsd-3-1-RC1, netbsd-3-1-1-RELEASE, netbsd-3-1, netbsd-3-0-RELEASE, netbsd-3-0-RC6, netbsd-3-0-RC5, netbsd-3-0-RC4, netbsd-3-0-RC3, netbsd-3-0-RC2, netbsd-3-0-RC1, netbsd-3-0-3-RELEASE, netbsd-3-0-2-RELEASE, netbsd-3-0-1-RELEASE, netbsd-3-0, netbsd-3, netbsd-2-base, netbsd-2-1-RELEASE, netbsd-2-1-RC6, netbsd-2-1-RC5, netbsd-2-1-RC4, netbsd-2-1-RC3, netbsd-2-1-RC2, netbsd-2-1-RC1, netbsd-2-1, netbsd-2-0-base, netbsd-2-0-RELEASE, netbsd-2-0-RC5, netbsd-2-0-RC4, netbsd-2-0-RC3, netbsd-2-0-RC2, netbsd-2-0-RC1, netbsd-2-0-3-RELEASE, netbsd-2-0-2-RELEASE, netbsd-2-0-1-RELEASE, netbsd-2-0, netbsd-2, netbsd-1-6-base, netbsd-1-6-RELEASE, netbsd-1-6-RC3, netbsd-1-6-RC2, netbsd-1-6-RC1, netbsd-1-6-PATCH002-RELEASE, netbsd-1-6-PATCH002-RC4, netbsd-1-6-PATCH002-RC3, netbsd-1-6-PATCH002-RC2, netbsd-1-6-PATCH002-RC1, netbsd-1-6-PATCH002, netbsd-1-6-PATCH001-RELEASE, netbsd-1-6-PATCH001-RC3, netbsd-1-6-PATCH001-RC2, netbsd-1-6-PATCH001-RC1, netbsd-1-6-PATCH001, netbsd-1-6, netbsd-1-5-base, netbsd-1-5-RELEASE, netbsd-1-5-PATCH003, netbsd-1-5-PATCH002, netbsd-1-5-PATCH001, netbsd-1-5-BETA2, netbsd-1-5-BETA, netbsd-1-5-ALPHA2, netbsd-1-5, netbsd-1-4-base, netbsd-1-4-RELEASE, netbsd-1-4-PATCH003, netbsd-1-4-PATCH002, netbsd-1-4-PATCH001, netbsd-1-4, netbsd-1-3-base, netbsd-1-3-RELEASE, netbsd-1-3-PATCH003-CANDIDATE2, netbsd-1-3-PATCH003-CANDIDATE1, netbsd-1-3-PATCH003-CANDIDATE0, netbsd-1-3-PATCH003, netbsd-1-3-PATCH002, netbsd-1-3-PATCH001, netbsd-1-3-BETA, netbsd-1-3, nathanw_sa_end, nathanw_sa_before_merge, nathanw_sa_base, nathanw_sa, mjf-devfs2-base, mjf-devfs2, minoura-xpg4dl-base, minoura-xpg4dl, matt-premerge-20091211, matt-nb8-mediatek-base, matt-nb8-mediatek, matt-nb6-plus-nbase, matt-nb6-plus-base, matt-nb6-plus, matt-nb5-pq3-base, matt-nb5-pq3, matt-nb5-mips64-u2-k2-k4-k7-k8-k9, matt-nb5-mips64-u1-k1-k5, matt-nb5-mips64-premerge-20101231, matt-nb5-mips64-premerge-20091211, matt-nb5-mips64-k15, matt-nb5-mips64, matt-nb4-mips64-k7-u2a-k9b, matt-mips64-premerge-20101231, matt-mips64-base2, matt-mips64-base, matt-mips64, matt-armv6-prevmlocking, matt-armv6-nbase, matt-armv6-base, matt-armv6, localcount-20160914, keiichi-mipv6-base, keiichi-mipv6, jym-xensuspend-nbase, jym-xensuspend-base, jym-xensuspend, is-mlppp-base, is-mlppp, hpcarm-cleanup-nbase, hpcarm-cleanup-base, hpcarm-cleanup, fvdl_fs64_base, cube-autoconf-base, cube-autoconf, comdex-fall-1999-base, comdex-fall-1999, christos-time_t-nbase, christos-time_t-base, christos-time_t, cherry-xenmp-base, cherry-xenmp, bouyer-socketcan-base1, bouyer-socketcan-base, bouyer-socketcan, bouyer-quota2-nbase, bouyer-quota2-base, bouyer-quota2, agc-symver-base, agc-symver, abandoned-netbsd-4-base, abandoned-netbsd-4, HEAD

Added Norwegian libc error messages/signal names, donated by Stig
Venaas <venaas@nvg.ntnu.no>.

$set 1
$ EPERM
1 Operasjonen er ikke tillatt
$ ENOENT
2 Filen eller katalogen finnes ikke
$ ESRCH
3 Prosessen finnes ikke
$ EINTR
4 Avbrudt systemkall
$ EIO
5 I/O feil
$ ENXIO
6 Enheten er ikke konfigurert
$ E2BIG
7 Argumentlisten er for lang
$ ENOEXEC
8 Ukjent kjbart format
$ EBADF
9 Ugyldig fildeskriptor
$ ECHILD
10 Ingen barneprosess
$ EDEADLK
11 Vrangl unngt
$ ENOMEM
12 Kan ikke allokere nok minne
$ EACCES
13 Ingen adgang
$ EFAULT
14 Ugyldig adresse
$ ENOTBLK
15 Blokk-enhet prevd
$ EBUSY
16 Enheten er opptatt
$ EEXIST
17 Filen finnes
$ EXDEV
18 Link mellom forskjellige enheter
$ ENODEV
19 Operasjonen er ikke sttet av enheten
$ ENOTDIR
20 Ikke en katalog
$ EISDIR
21 Er en katalog
$ EINVAL
22 Ugyldig argument
$ ENFILE
23 For mange ne filer i systemet
$ EMFILE
24 For mange ne filer
$ ENOTTY
25 Ugyldig ioctl for enheten
$ ETXTBSY
26 Kjbar fil i bruk
$ EFBIG
27 Filen er for stor
$ ENOSPC
28 Ingen ledig plass penheten
$ ESPIPE
29 Ugyldig seek operasjon
$ EROFS
30 Filsystemet er skrivebeskyttet
$ EMLINK
31 For mange linker
$ EPIPE
32 Brudt pipe
$ EDOM
33 Numerisk argument utenfor arbeidsomret
$ ERANGE
34 Resultatet er for stort
$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
35 Ressurs midlertidig utilgjengelig
$ EINPROGRESS
36 Operasjonen er ni gang
$ EALREADY
37 Operasjonen er allerede i gang
$ ENOTSOCK
38 Deskriptoren er ikke en socket
$ EDESTADDRREQ
39 Mottakeradresse er prevd
$ EMSGSIZE
40 Meldingen er for lang
$ EPROTOTYPE
41 Ugyldig protokolltype for denne socketen
$ ENOPROTOOPT
42 Protokollen er ikke tilgjengelig
$ EPROTONOSUPPORT
43 Protokollen er ikke sttet
$ ESOCKTNOSUPPORT
44 Socket-typen er ikke sttet
$ EOPNOTSUPP
45 Operasjonen er ikke sttet
$ EPFNOSUPPORT
46 Protokollfamilien er ikke sttet
$ EAFNOSUPPORT
47 Adressetypen er ikke sttet av protokollfamilien
$ EADDRINUSE
48 Adressen er allerede i bruk
$ EADDRNOTAVAIL
49 Kan ikke bruke den skede adressen
$ ENETDOWN
50 Nettverket er nede
$ ENETUNREACH
51 Nettverket er utilgjengelig
$ ENETRESET
52 Nettverket kuttet forbindelsen ved reset
$ ECONNABORTED
53 Programvaren forsaket brudd av forbindelsen
$ ECONNRESET
54 Forbindelsen avbrudt av korrespondenten
$ ENOBUFS
55 Buffer-plass ikke tilgjengelig
$ EISCONN
56 Socketen er allerede forbundet
$ ENOTCONN
57 Socketen er ikke forbundet
$ ESHUTDOWN
58 Kan ikke sende etter at socketen er tatt ned
$ ETOOMANYREFS
59 For mange referanser: kan ikke sldem sammen
$ ETIMEDOUT
60 Tiden til forbindelsen utl
$ ECONNREFUSED
61 Forbindelse nektet
$ ELOOP
62 For mange nivr med symbolske linker
$ ENAMETOOLONG
63 Filnavnet er for langt
$ EHOSTDOWN
64 Maskinen er nede
$ EHOSTUNREACH
65 Ingen rute til maskinen
$ ENOTEMPTY
66 Katalogen er ikke tom
$ EPROCLIM
67 For mange prosesser
$ EUSERS
68 For mange brukere
$ EDQUOT
69 Diskkvote overskredet
$ ESTALE
70 Fastlt NFS fildeskriptor
$ EREMOTE
71 For mange nivr med remote i stien
$ EBADRPC
72 Ugyldig RPC struktur
$ ERPCMISMATCH
73 Feil RPC versjon
$ EPROGUNAVAIL
74 RPC program ikke tilgjengelig
$ EPROGMISMATCH
75 Feil programversjon
$ EPROCUNAVAIL
76 Prosedyren finnes ikke i programmet
$ ENOLCK
77 Ingen ling tilgjengelig
$ ENOSYS
78 Funksjonen er ikke implementert
$ EFTYPE
79 Ugyldig filtype eller format
$set 2
$ SIGHUP
1 Hangup
$ SIGINT
2 Avbrudd
$ SIGQUIT
3 Avslutt
$ SIGILL
4 Ugyldig instruksjon
$ SIGTRAP
5 Trace/BPT trap
$ SIGABRT
6 Abort trap
$ SIGEMT
7 EMT trap
$ SIGFPE
8 Flyttallsfeil
$ SIGKILL
9 Drept
$ SIGBUS
10 Buss feil
$ SIGSEGV
11 Segmenteringsfeil
$ SIGSYS
12 Ugyldig systemkall
$ SIGPIPE
13 Brudt pipe
$ SIGALRM
14 Alarmklokke
$ SIGTERM
15 Terminert
$ SIGURG
16 Urgent I/O condition
$ SIGSTOP
17 Stoppet (signal)
$ SIGTSTP
18 Stoppet
$ SIGCONT
19 Fortsetter
$ SIGCHLD
20 Barn avsluttet
$ SIGTTIN
21 Stoppet (tty input)
$ SIGTTOU
22 Stoppet (tty output)
$ SIGIO
23 I/O mulig
$ SIGXCPU
24 CPU-tid overskredet
$ SIGXFSZ
25 Maksimal filstrelse overskredet
$ SIGVTALRM
26 Virtuell timer utlt
$ SIGPROF
27 Profileringstimer utlt
$ SIGWINCH
28 Vindustrelse endres
$ SIGINFO
29 Informasjonsforespsel
$ SIGUSR1
30 Brukerdefinert signal 1
$ SIGUSR2
31 Brukerdefinert signal 2