[BACK]Return to fi.msg CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls

File: [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls / fi.msg (download)

Revision 1.1, Thu Apr 17 18:12:48 1997 UTC (23 years, 3 months ago) by is
Branch: MAIN
CVS Tags: wrstuden-devbsize-base, wrstuden-devbsize-19991221, wrstuden-devbsize, netbsd-1-4-base, netbsd-1-4-RELEASE, netbsd-1-4-PATCH003, netbsd-1-4-PATCH002, netbsd-1-4-PATCH001, netbsd-1-4, netbsd-1-3-base, netbsd-1-3-RELEASE, netbsd-1-3-PATCH003-CANDIDATE2, netbsd-1-3-PATCH003-CANDIDATE1, netbsd-1-3-PATCH003-CANDIDATE0, netbsd-1-3-PATCH003, netbsd-1-3-PATCH002, netbsd-1-3-PATCH001, netbsd-1-3-BETA, netbsd-1-3, comdex-fall-1999-base, comdex-fall-1999

Finnish libc error message/signal name catalog, by Jukka Marin and coworker.

$set 1
$ EPERM
1 Toimintoa ei sallita
$ ENOENT
2 Tiedostoa tai hakemistoa ei ldy
$ ESRCH
3 Prosessia ei ldy
$ EINTR
4 Systeemikutsu keskeytyi
$ EIO
5 Syttulostusvirhe
$ ENXIO
6 Laitetta ei mŔŠritelty
$ E2BIG
7 Liikaa argumentteja
$ ENOEXEC
8 Tuntematon ohjelmatyyppi
$ EBADF
9 Virheellinen tiedosto-osoitin
$ ECHILD
10 Ei lapsiprosesseja
$ EDEADLK
11 Resurssin ristiinlukitus vš═tetty
$ ENOMEM
12 Muistinvaraus epšđnnistui
$ EACCES
13 Lupa kielletty
$ EFAULT
14 Virheellinen osoite
$ ENOTBLK
15 Tarvitaan lohko-osoitettava laite
$ EBUSY
16 Laite kš┌ts$ EEXIST
17 Tiedosto on jo olemassa
$ EXDEV
18 Laitteiden vš═inen linkki
$ ENODEV
19 Laite ei tue toimintoa
$ ENOTDIR
20 Kohde ei ole hakemisto
$ EISDIR
21 Kohde on hakemisto
$ EINVAL
22 Virheellinen argumentti
$ ENFILE
23 JšËjestelmšďson liian monta avointa tiedostoa
$ EMFILE
24 Liian monta avointa tiedostoa
$ ENOTTY
25 Virheellinen ohjaustoiminto laitteelle
$ ETXTBSY
26 Tiedosto on kš┌ts$ EFBIG
27 Tiedosto liian suuri
$ ENOSPC
28 Laitteella ei ole tilaa
$ ESPIPE
29 Virheellinen haku
$ EROFS
30 Vain luettava tiedostojšËjestelm$ EMLINK
31 Liian monta linkki$ EPIPE
32 Katkennut putki
$ EDOM
33 Numeerinen sye virheellinen
$ ERANGE
34 Tulos liian suuri
$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
35 Resurssi ei ole tilapš╩sesti saatavilla
$ EINPROGRESS
36 Toiminta on kš┌nniss$ EALREADY
37 Toiminta oli jo kš┌nniss$ ENOTSOCK
38 Socket-operaatio muulla kuin socketilla
$ EDESTADDRREQ
39 Tarvitaan kohdeosoite
$ EMSGSIZE
40 Sanoma liian pitk$ EPROTOTYPE
41 VŔŠrprotokolla socketille
$ ENOPROTOOPT
42 Protokolla ei ole kš┌tettšÎiss$ EPROTONOSUPPORT
43 Protokollaa ei tueta
$ ESOCKTNOSUPPORT
44 Socket-tyyppiei tueta
$ EOPNOTSUPP
45 Toimintoa ei tueta
$ EPFNOSUPPORT
46 Protokollaperhettei tueta
$ EAFNOSUPPORT
47 Protokollaperhe ei tue osoiteperhett$ EADDRINUSE
48 Osoite on jo kš┌ts$ EADDRNOTAVAIL
49 Ei pysty antamaan pyydettyosoitetta
$ ENETDOWN
50 Verkko ei ole kš┌tettšÎiss$ ENETUNREACH
51 Verkkoon ei ole yhteytt$ ENETRESET
52 Verkko sulki yhteyden
$ ECONNABORTED
53 Ohjelmiston aiheuttama yhteyden keskeytyminen
$ ECONNRESET
54 Isš¤tnollasi yhteyden
$ ENOBUFS
55 Puskuritila on lopussa
$ EISCONN
56 Yhteys on jo olemassa
$ ENOTCONN
57 Yhteyttei ole olemassa
$ ESHUTDOWN
58 Lš╔ettš╬inen ei ole mahdollista yhteyden katkaisun jš═keen
$ ETOOMANYREFS
59 Liikaa viittauksia: ei voi yhdistŔŠ
$ ETIMEDOUT
60 Yhteyden aikavalvontakatkaisu
$ ECONNREFUSED
61 Yhteys hylšŇty
$ ELOOP
62 Liian monta perš╠kš╩stsymbolista linkki$ ENAMETOOLONG
63 Tiedoston nimi on liian pitk$ EHOSTDOWN
64 Isš¤tei vastaa
$ EHOSTUNREACH
65 Ei reittiisš¤tŔŠn
$ ENOTEMPTY
66 Hakemisto ei ole tyhj$ EPROCLIM
67 Liian monta prosessia
$ EUSERS
68 Liian monta kš┌ttš╦ŔŠ
$ EDQUOT
69 Levytilarajoitus ylittyi
$ ESTALE
70 Vanhentunut NFS-yhteys
$ EREMOTE
71 Liian monta verkkolevypolussa
$ EBADRPC
72 Virheellinen RPC-pyynt$ ERPCMISMATCH
73 VŔŠrRPC-versio
$ EPROGUNAVAIL
74 RPC ei kš┌tettšÎiss$ EPROGMISMATCH
75 VŔŠrohjelmaversio
$ EPROCUNAVAIL
76 VŔŠrRPC-pyyntohjelmalle
$ ENOLCK
77 Lukitus ei kš┌tettšÎiss$ ENOSYS
78 Toimintoa ei ole
$ EFTYPE
79 VŔŠrtiedostotyyppi tai -formaatti
$set 2
$ SIGHUP
1 Katkaisu
$ SIGINT
2 Keskeytys
$ SIGQUIT
3 Lopetus
$ SIGILL
4 Laiton kšďky
$ SIGTRAP
5 Jš═jitys/BPT ansa
$ SIGABRT
6 Poistumisansa
$ SIGEMT
7 EMT-ansa
$ SIGFPE
8 Liukulukuvirhe
$ SIGKILL
9 Tapettu
$ SIGBUS
10 Vš┌lšÎirhe
$ SIGSEGV
11 Suojausvirhe
$ SIGSYS
12 Virheellinen systeemikutsu
$ SIGPIPE
13 Katkennut putki
$ SIGALRM
14 Hš═ytyskello
$ SIGTERM
15 Lopetettu
$ SIGURG
16 Kiireellinen syttulostus
$ SIGSTOP
17 Pysš┌tetty (signaali)
$ SIGTSTP
18 Pysš┌tetty
$ SIGCONT
19 Jatkettu
$ SIGCHLD
20 Lapsiprosessi pŔŠttynyt
$ SIGTTIN
21 Pysš┌tetty (tty-sye)
$ SIGTTOU
22 Pysš┌tetty (tty-tuloste)
$ SIGIO
23 Sytja tulostus mahdollisia
$ SIGXCPU
24 Keskusyksikkikarajoitus ylitetty
$ SIGXFSZ
25 Tiedoston kokorajoitus ylitetty
$ SIGVTALRM
26 Virtuaali-ajastin laukesi
$ SIGPROF
27 Profilointiajastin laukesi
$ SIGWINCH
28 Ikkunan koko muuttuu
$ SIGINFO
29 Informaatiopyynt$ SIGUSR1
30 Kš┌ttš╦š¤ mŔŠriteltšÎsignaali 1
$ SIGUSR2
31 Kš┌ttš╦š¤ mŔŠriteltšÎsignaali 2