[BACK]Return to cs.msg CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls

File: [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls / cs.msg (download)

Revision 1.10, Tue Feb 21 15:20:03 2006 UTC (15 years, 1 month ago) by salo
Branch: MAIN
CVS Tags: yamt-pf42-baseX, yamt-pf42-base4, yamt-pf42-base3, yamt-pf42-base2, yamt-pf42-base, yamt-pf42, yamt-pagecache-tag8, yamt-pagecache-base9, yamt-pagecache-base8, yamt-pagecache-base7, yamt-pagecache-base6, yamt-pagecache-base5, yamt-pagecache-base4, yamt-pagecache-base3, yamt-pagecache-base2, yamt-pagecache-base, yamt-pagecache, wrstuden-revivesa-base-3, wrstuden-revivesa-base-2, wrstuden-revivesa-base-1, wrstuden-revivesa-base, wrstuden-revivesa, wrstuden-fixsa-newbase, wrstuden-fixsa-base-1, wrstuden-fixsa-base, wrstuden-fixsa, tls-maxphys-base, tls-maxphys, tls-earlyentropy-base, tls-earlyentropy, riastradh-xf86-video-intel-2-7-1-pre-2-21-15, riastradh-drm2-base3, riastradh-drm2-base2, riastradh-drm2-base1, riastradh-drm2-base, riastradh-drm2, prg-localcount2-base3, prg-localcount2-base2, prg-localcount2-base1, prg-localcount2-base, prg-localcount2, phil-wifi-base, phil-wifi-20200421, phil-wifi-20200411, phil-wifi-20200406, phil-wifi-20191119, phil-wifi-20190609, phil-wifi, pgoyette-localcount-base, pgoyette-localcount-20170426, pgoyette-localcount-20170320, pgoyette-localcount-20170107, pgoyette-localcount-20161104, pgoyette-localcount-20160806, pgoyette-localcount-20160726, pgoyette-localcount, pgoyette-compat-merge-20190127, pgoyette-compat-base, pgoyette-compat-20190127, pgoyette-compat-20190118, pgoyette-compat-1226, pgoyette-compat-1126, pgoyette-compat-1020, pgoyette-compat-0930, pgoyette-compat-0906, pgoyette-compat-0728, pgoyette-compat-0625, pgoyette-compat-0521, pgoyette-compat-0502, pgoyette-compat-0422, pgoyette-compat-0415, pgoyette-compat-0407, pgoyette-compat-0330, pgoyette-compat-0322, pgoyette-compat-0315, pgoyette-compat, perseant-stdc-iso10646-base, perseant-stdc-iso10646, netbsd-9-base, netbsd-9-1-RELEASE, netbsd-9-0-RELEASE, netbsd-9-0-RC2, netbsd-9-0-RC1, netbsd-9, netbsd-8-base, netbsd-8-2-RELEASE, netbsd-8-1-RELEASE, netbsd-8-1-RC1, netbsd-8-0-RELEASE, netbsd-8-0-RC2, netbsd-8-0-RC1, netbsd-8, netbsd-7-nhusb-base-20170116, netbsd-7-nhusb-base, netbsd-7-nhusb, netbsd-7-base, netbsd-7-2-RELEASE, netbsd-7-1-RELEASE, netbsd-7-1-RC2, netbsd-7-1-RC1, netbsd-7-1-2-RELEASE, netbsd-7-1-1-RELEASE, netbsd-7-1, netbsd-7-0-RELEASE, netbsd-7-0-RC3, netbsd-7-0-RC2, netbsd-7-0-RC1, netbsd-7-0-2-RELEASE, netbsd-7-0-1-RELEASE, netbsd-7-0, netbsd-7, netbsd-6-base, netbsd-6-1-RELEASE, netbsd-6-1-RC4, netbsd-6-1-RC3, netbsd-6-1-RC2, netbsd-6-1-RC1, netbsd-6-1-5-RELEASE, netbsd-6-1-4-RELEASE, netbsd-6-1-3-RELEASE, netbsd-6-1-2-RELEASE, netbsd-6-1-1-RELEASE, netbsd-6-1, netbsd-6-0-RELEASE, netbsd-6-0-RC2, netbsd-6-0-RC1, netbsd-6-0-6-RELEASE, netbsd-6-0-5-RELEASE, netbsd-6-0-4-RELEASE, netbsd-6-0-3-RELEASE, netbsd-6-0-2-RELEASE, netbsd-6-0-1-RELEASE, netbsd-6-0, netbsd-6, netbsd-5-base, netbsd-5-2-RELEASE, netbsd-5-2-RC1, netbsd-5-2-3-RELEASE, netbsd-5-2-2-RELEASE, netbsd-5-2-1-RELEASE, netbsd-5-2, netbsd-5-1-RELEASE, netbsd-5-1-RC4, netbsd-5-1-RC3, netbsd-5-1-RC2, netbsd-5-1-RC1, netbsd-5-1-5-RELEASE, netbsd-5-1-4-RELEASE, netbsd-5-1-3-RELEASE, netbsd-5-1-2-RELEASE, netbsd-5-1-1-RELEASE, netbsd-5-1, netbsd-5-0-RELEASE, netbsd-5-0-RC4, netbsd-5-0-RC3, netbsd-5-0-RC2, netbsd-5-0-RC1, netbsd-5-0-2-RELEASE, netbsd-5-0-1-RELEASE, netbsd-5-0, netbsd-5, netbsd-4-base, netbsd-4-0-RELEASE, netbsd-4-0-RC5, netbsd-4-0-RC4, netbsd-4-0-RC3, netbsd-4-0-RC2, netbsd-4-0-RC1, netbsd-4-0-1-RELEASE, netbsd-4-0, netbsd-4, mjf-devfs2-base, mjf-devfs2, matt-premerge-20091211, matt-nb8-mediatek-base, matt-nb8-mediatek, matt-nb6-plus-nbase, matt-nb6-plus-base, matt-nb6-plus, matt-nb5-pq3-base, matt-nb5-pq3, matt-nb5-mips64-u2-k2-k4-k7-k8-k9, matt-nb5-mips64-u1-k1-k5, matt-nb5-mips64-premerge-20101231, matt-nb5-mips64-premerge-20091211, matt-nb5-mips64-k15, matt-nb5-mips64, matt-nb4-mips64-k7-u2a-k9b, matt-mips64-premerge-20101231, matt-mips64-base2, matt-mips64-base, matt-mips64, matt-armv6-prevmlocking, matt-armv6-nbase, matt-armv6-base, matt-armv6, localcount-20160914, keiichi-mipv6-base, keiichi-mipv6, jym-xensuspend-nbase, jym-xensuspend-base, jym-xensuspend, is-mlppp-base, is-mlppp, hpcarm-cleanup-nbase, hpcarm-cleanup-base, hpcarm-cleanup, cube-autoconf-base, cube-autoconf, christos-time_t-nbase, christos-time_t-base, christos-time_t, cherry-xenmp-base, cherry-xenmp, bouyer-socketcan-base1, bouyer-socketcan-base, bouyer-socketcan, bouyer-quota2-nbase, bouyer-quota2-base, bouyer-quota2, agc-symver-base, agc-symver, abandoned-netbsd-4-base, abandoned-netbsd-4, HEAD
Changes since 1.9: +6 -0 lines

Translate new messages.

$set 1
$ EPERM
1 Operace nenpovolena
$ ENOENT
2 NeexistujůÄsoubor nebo adresâú
$ ESRCH
3 Proces neexistuje
$ EINTR
4 SystńÎovvoláĎprušĺno
$ EIO
5 Vstupnvýótupnchyba
$ ENXIO
6 Zařízennennakonfigurováîo
$ E2BIG
7 Seznam argumentje přílidlouh$ ENOEXEC
8 Chyba formáôu spušôěîéčo souboru
$ EBADF
9 Šđatnsouborovdeskriptor
$ ECHILD
10 Neexistuje žádnpotomek procesu
$ EDEADLK
11 Zabráîěîo uváúnut(deadlock) prostřĺdku
$ ENOMEM
12 Nedostatek paměôi
$ EACCES
13 Přístup odmíônut
$ EFAULT
14 Chybnadresa
$ ENOTBLK
15 Vyžádováîo blokovzařízen$ EBUSY
16 Zdroj nebo zařízenje zanepráúdněîo
$ EEXIST
17 Soubor existuje
$ EXDEV
18 Odkaz vede na jinzařízen$ ENODEV
19 Operace nenzařízeníí podporováîa
$ ENOTDIR
20 Toto nenadresář
$ EISDIR
21 Toto je adresář
$ EINVAL
22 Chybnargument
$ ENFILE
23 Přílimnoho otevřĺnýăh souborv systéíu
$ EMFILE
24 Přílimnoho otevřĺnýăh soubor$ ENOTTY
25 Pro danzařízennevhodnioctl
$ ETXTBSY
26 S textovýí souborem se pracuje
$ EFBIG
27 Soubor je přílivelk$ ENOSPC
28 Na zařízennenvolnmíóto
$ ESPIPE
29 Neplatnlseek(2)
$ EROFS
30 Souborovsystéí je pouze pro čôen$ EMLINK
31 Přílimnoho odkaz$ EPIPE
32 Přĺrušĺnroura
$ EDOM
33 Číselnargument mimo definičîobor
$ ERANGE
34 Výóledek přílivelknebo přílimal$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
35 Prostřĺdek je dočásnnedostupn$ EINPROGRESS
36 Operace nynprobíč$ EALREADY
37 Operace jiprobíč$ ENOTSOCK
38 Socketovoperace na nečĺm, co nensocket
$ EDESTADDRREQ
39 Vyžádováîa adresa cíěe
$ EMSGSIZE
40 Zpráöa je přílidlouh$ EPROTOTYPE
41 Protokol nepodporuje dantyp socketu
$ ENOPROTOOPT
42 Protokol nendostupn$ EPROTONOSUPPORT
43 Protokol nenpodporováî
$ ESOCKTNOSUPPORT
44 Typ socketu nenpodporováî
$ EOPNOTSUPP
45 Operace nenpodporováîa
$ EPFNOSUPPORT
46 Rodina protokolnenpodporováîa
$ EAFNOSUPPORT
47 Rodina adres nenprotokolem podporováîa
$ EADDRINUSE
48 Adresa je jipoužíváîa
$ EADDRNOTAVAIL
49 Nenmožîo přéděěit požádovanou adresu
$ ENETDOWN
50 Síť je odpojena
$ ENETUNREACH
51 Síť je nedosažételn$ ENETRESET
52 Síť zrušéla spojenpo resetu
$ ECONNABORTED
53 Program způóobil ukončĺnspojen$ ECONNRESET
54 Spojenzrušĺno partnerem
$ ENOBUFS
55 Vyrovnáöacpaměť nenk dispozici
$ EISCONN
56 Socket je jiupřépojen
$ ENOTCONN
57 Socket nenpřépojen
$ ESHUTDOWN
58 Nenmožîo posíěat po shutdownu socketu
$ ETOOMANYREFS
59 Přílimnoho referenc nelze spojit
$ ETIMEDOUT
60 Přĺkročĺn čásovlimit pokusu o spojen$ ECONNREFUSED
61 Spojenodmíônuto
$ ELOOP
62 Přílimnoho úňovnsymbolickýăh odkaz$ ENAMETOOLONG
63 Jméîo souboru přílidlouh$ EHOSTDOWN
64 Vzdáěenuzel je odpojen
$ EHOSTUNREACH
65 Neexistuje cesta ke vzdáěenéíu uzlu
$ ENOTEMPTY
66 Adresář nenpráúdn$ EPROCLIM
67 Přílimnoho proces$ EUSERS
68 Přílimnoho užévatel$ EDQUOT
69 Diskovkvóôa přĺkročĺna
$ ESTALE
70 Propadnutsouborovukazatel pro NFS
$ EREMOTE
71 Přílimnoho úňovnvzdáěenéčo v cest$ EBADRPC
72 ŠđatnRPC struktura
$ ERPCMISMATCH
73 RPC: Nekompatibilnverze RPC
$ EPROGUNAVAIL
74 RPC: Program nendostupn$ EPROGMISMATCH
75 RPC: Neshoda programu nebo verze
$ EPROCUNAVAIL
76 RPC: Procedura nendostupn$ ENOLCK
77 Záíky souborovýăh záúnamnejsou dostupn$ ENOSYS
78 Funkce nenimplementováîa
$ EFTYPE
79 Nevhodntyp nebo formáô souboru
$ EAUTH
80 Chyba autentifikace
$ ENEEDAUTH
81 Je třĺba se autentifikovat
$ EIDRM
82 Identifikáôor zrušĺn
$ ENOMSG
83 Neexistuje zpráöa žádanéčo typu
$ EOVERFLOW
84 Hodnota je pro dandatovtyp přílivelk$ EILSEQ
85 Neplatnposloupnost bajt$ ENOTSUP
86 Nepodporováîo
$ ECANCELED
87 Operace strornováîa
$ EBADMSG
88 Šđatnnebo porušĺnzpráöa
$ ENODATA
89 Žádnzpráöa nendostupn$ ENOSR
90 ŽádnSTREAM prostřĺdky
$ ENOSTR
91 NenSTREAM
$ ETIME
92 Vypršĺl čásovlimit STREAM ioctl
$ ENOATTR
93 Atribut nebyl nalezen
$ EMULTIHOP
94 Pokus o spojenpřĺs víăe uzl$ ENOLINK
95 Odkaz byl zpřĺtrháî
$ EPROTO
96 Chyba protokolu
$set 2
$ SIGHUP
1 Termináě odpojen
$ SIGINT
2 Přĺrušĺn$ SIGQUIT
3 Konec
$ SIGILL
4 Chybninstrukce
$ SIGTRAP
5 Ladíăinstrukce
$ SIGABRT
6 Náóilnukončĺn$ SIGEMT
7 Emulovaninstrukce
$ SIGFPE
8 Výęimka pohyblivčárky
$ SIGKILL
9 Zabito
$ SIGBUS
10 Chyba sběňnice
$ SIGSEGV
11 Chyba segmentace
$ SIGSYS
12 Šđatnsystéíove voláî$ SIGPIPE
13 Broken pipe
$ SIGALRM
14 Alarm čásova$ SIGTERM
15 Ukončĺno
$ SIGURG
16 NaléčavI/O požádavek
$ SIGSTOP
17 Pozastaveno (signáě)
$ SIGTSTP
18 Pozastaveno
$ SIGCONT
19 Pokračďváî$ SIGCHLD
20 Potomek procesu ukončĺn
$ SIGTTIN
21 Pozastaveno (termináěovvstup)
$ SIGTTOU
22 Pozastaveno (termináěovvýótup)
$ SIGIO
23 Vstup/výótup možî$ SIGXCPU
24 Přĺkročĺn čásovlimit pro CPU
$ SIGXFSZ
25 Přĺkročĺn limit velikosti souboru
$ SIGVTALRM
26 Vypršĺl virtuáěnčásova$ SIGPROF
27 Vypršĺl profilovacčásova$ SIGWINCH
28 Velikost okna změîěîa
$ SIGINFO
29 Informačîpožádavek
$ SIGUSR1
30 Užévatelsksignáě 1
$ SIGUSR2
31 Užévatelsksignáě 2
$ SIGPWR
32 Selháînastartováînapáęen