[BACK]Return to motd CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / etc / rc.d

Annotation of src/etc/rc.d/motd, Revision 1.9

1.1    lukem    1: #!/bin/sh
           2: #
1.9   ! mycroft   3: # $NetBSD: motd,v 1.8 2002/03/22 04:33:59 thorpej Exp $
1.1    lukem    4: #
           5:
           6: # PROVIDE: motd
1.3    lukem    7: # REQUIRE: mountcritremote
1.8    thorpej   8: # BEFORE:  LOGIN
1.1    lukem    9:
1.9   ! mycroft  10: $_rc_subr_loaded . /etc/rc.subr
1.1    lukem   11:
           12: name="motd"
1.5    lukem   13: rcvar="update_motd"
1.1    lukem   14: start_cmd="motd_start"
           15: stop_cmd=":"
           16:
           17: motd_start()
           18: {
           19:        #       Update kernel info in /etc/motd
           20:        #       Must be done *before* interactive logins are possible
           21:        #       to prevent possible race conditions.
           22:        #
           23:        echo "Updating motd."
           24:        if [ ! -f /etc/motd ]; then
           25:                install -c -o root -g wheel -m 664 /dev/null /etc/motd
           26:        fi
1.7    lukem   27:        ( umask 022
1.1    lukem   28:        T=/etc/_motd
1.6    nisimura  29:        sysctl -n kern.version | while read i; do echo $i; break; done > $T
1.4    chuck   30:        sed '1{/^NetBSD.*/{d;};};' < /etc/motd >> $T
1.1    lukem   31:        cmp -s $T /etc/motd || cp $T /etc/motd
           32:        rm -f $T
1.7    lukem   33:        )
1.1    lukem   34: }
           35:
1.2    lukem   36: load_rc_config $name
1.1    lukem   37: run_rc_command "$1"

CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>