[BACK]Return to motd CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / etc / rc.d

Annotation of src/etc/rc.d/motd, Revision 1.6

1.1    lukem    1: #!/bin/sh
           2: #
1.6   ! nisimura  3: # $NetBSD: motd,v 1.5 2000/09/19 13:04:38 lukem Exp $
1.1    lukem    4: #
           5:
           6: # PROVIDE: motd
1.3    lukem    7: # REQUIRE: mountcritremote
1.1    lukem    8:
           9: . /etc/rc.subr
           10:
           11: name="motd"
1.5    lukem   12: rcvar="update_motd"
1.1    lukem   13: start_cmd="motd_start"
           14: stop_cmd=":"
           15:
           16: motd_start()
           17: {
           18:        #       Update kernel info in /etc/motd
           19:        #       Must be done *before* interactive logins are possible
           20:        #       to prevent possible race conditions.
           21:        #
           22:        echo "Updating motd."
           23:        if [ ! -f /etc/motd ]; then
           24:                install -c -o root -g wheel -m 664 /dev/null /etc/motd
           25:        fi
           26:        T=/etc/_motd
1.6   ! nisimura  27:        sysctl -n kern.version | while read i; do echo $i; break; done > $T
1.4    chuck   28:        sed '1{/^NetBSD.*/{d;};};' < /etc/motd >> $T
1.1    lukem   29:        cmp -s $T /etc/motd || cp $T /etc/motd
           30:        rm -f $T
           31: }
           32:
1.2    lukem   33: load_rc_config $name
1.1    lukem   34: run_rc_command "$1"

CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>