[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src

Annotation of src/Makefile, Revision 1.49

1.49  ! lukem    1: #      $NetBSD: Makefile,v 1.48 1998/02/16 07:57:19 lukem Exp $
1.32   cgd     2:
           3: .include <bsd.own.mk>                  # for configuration variables.
1.4    cgd     4:
           5: # NOTE THAT etc *DOES NOT* BELONG IN THE LIST BELOW
1.2    cgd     6:
1.36   explorer  7: SUBDIR+= lib include bin libexec sbin usr.bin usr.sbin share
           8:
           9: .if exists(games)
           10: SUBDIR+= games
           11: .endif
           12:
1.8    cgd    13: SUBDIR+= gnu
1.12   cgd    14:
           15: SUBDIR+= sys
1.9    cgd    16:
1.21   cgd    17: .if exists(domestic) && !defined(EXPORTABLE_SYSTEM)
           18: SUBDIR+= domestic
           19: .endif
           20:
1.13   brezak   21: .if exists(regress)
1.9    cgd    22: .ifmake !(install)
           23: SUBDIR+= regress
           24: .endif
           25:
1.10   cgd    26: regression-tests:
           27:        @echo Running regression tests...
1.22   cgd    28:        @(cd ${.CURDIR}/regress && ${MAKE} regress)
1.13   brezak   29: .endif
1.20   cgd    30:
1.26   tls    31: beforeinstall:
1.45   perry   32: .ifmake build
           33:        @echo -n "Build started at: "
           34:        @date
           35: .endif
1.26   tls    36: .ifndef DESTDIR
           37:        (cd ${.CURDIR}/etc && ${MAKE} DESTDIR=/ distrib-dirs)
1.31   tls    38: .else
           39:        (cd ${.CURDIR}/etc && ${MAKE} distrib-dirs)
1.26   tls    40: .endif
1.15   cgd    41:
           42: afterinstall:
1.19   cgd    43: .ifndef NOMAN
1.22   cgd    44:        (cd ${.CURDIR}/share/man && ${MAKE} makedb)
1.45   perry   45: .endif
           46: .ifmake build
           47:        @echo -n "Build finished at: "
           48:        @date
1.19   cgd    49: .endif
1.15   cgd    50:
1.43   thorpej  51: build: beforeinstall
1.32   cgd    52:        (cd ${.CURDIR}/share/mk && ${MAKE} install)
1.47   thorpej  53:        (cd ${.CURDIR}/share/tmac && ${MAKE} && ${MAKE} install)
1.49  ! lukem   54: .if exists(domestic) && !defined (EXPORTABLE_SYSTEM)
    !      55: .if exists(domestic/usr.bin/compile_et)
1.44   mellon   56:        (cd ${.CURDIR}/domestic/usr.bin/compile_et && \
           57:            ${MAKE} depend && ${MAKE} && \
           58:            ${MAKE} install)
1.49  ! lukem   59: .endif
    !      60: .if exists(domestic/usr.bin/make_cmds)
1.44   mellon   61:        (cd ${.CURDIR}/domestic/usr.bin/make_cmds && \
           62:            ${MAKE} depend && ${MAKE} && \
           63:            ${MAKE} install)
           64: .endif
1.49  ! lukem   65: .endif
1.33   jtc    66:        ${MAKE} includes
1.39   christos  67: .if !defined(UPDATE)
1.17   cgd    68:        ${MAKE} cleandir
1.39   christos  69: .endif
1.38   cgd    70:        (cd ${.CURDIR}/lib/csu && ${MAKE} depend && ${MAKE} && ${MAKE} install)
1.22   cgd    71:        (cd ${.CURDIR}/lib && ${MAKE} depend && ${MAKE} && ${MAKE} install)
           72:        (cd ${.CURDIR}/gnu/lib && ${MAKE} depend && ${MAKE} && ${MAKE} install)
1.44   mellon   73:        (cd ${.CURDIR}/usr.bin/lex &&\
           74:            ${MAKE} depend && ${MAKE} && ${MAKE} install)
           75:        (cd ${.CURDIR}/usr.bin/yacc && \
           76:            ${MAKE} depend && ${MAKE} && ${MAKE} install)
           77:        (cd ${.CURDIR}/usr.bin/xlint && \
           78:            ${MAKE} depend && ${MAKE} && ${MAKE} install)
1.32   cgd    79: .if exists(domestic) && !defined(EXPORTABLE_SYSTEM)
1.46   thorpej  80: # libtelnet depends on libdes and libkrb.  libkrb depends on
           81: # libcom_err.
1.49  ! lukem   82: .if exists(domestic/lib/libdes)
1.46   thorpej  83:        (cd ${.CURDIR}/domestic/lib/libdes && \
           84:            ${MAKE} depend && ${MAKE} && ${MAKE} install)
1.49  ! lukem   85: .endif
    !      86: .if exists(domestic/lib/libcom_err)
1.46   thorpej  87:        (cd ${.CURDIR}/domestic/lib/libcom_err && \
           88:            ${MAKE} depend && ${MAKE} && ${MAKE} install)
1.49  ! lukem   89: .endif
    !      90: .if exists(domestic/lib/libkrb)
1.44   mellon   91:        (cd ${.CURDIR}/domestic/lib/libkrb && \
           92:            ${MAKE} depend && ${MAKE} && ${MAKE} install)
1.49  ! lukem   93: .endif
1.37   cjs    94:        (cd ${.CURDIR}/domestic/lib/ && ${MAKE} depend && ${MAKE} && \
1.32   cgd    95:            ${MAKE} install)
1.21   cgd    96: .endif
1.17   cgd    97:        ${MAKE} depend && ${MAKE} && ${MAKE} install
1.1    cgd    98:
           99: .include <bsd.subdir.mk>

CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>