[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / x11 / kactivities

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / x11 / kactivities / Makefile (download)

Revision 1.2, Thu Jun 14 07:43:33 2012 UTC (10 years, 7 months ago) by sbd
Branch: MAIN
Changes since 1.1: +2 -1 lines

Recursive PKGREVISION bump for libxml2 buildlink addition.

# $NetBSD: Makefile,v 1.2 2012/06/14 07:43:33 sbd Exp $

DISTNAME=	kactivities-${_KDE_VERSION}
PKGREVISION=	1
CATEGORIES=	x11
COMMENT=	KDE Activity Manager

.include "../../meta-pkgs/kde4/Makefile.kde4"

PKGCONFIG_OVERRIDE+=	lib/libkactivities.pc.cmake

.include "../../meta-pkgs/kde4/kde4.mk"
.include "../../x11/kdelibs4/buildlink3.mk"
.include "../../mk/bsd.pkg.mk"