[BACK]Return to hacks.mk CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / sysutils / nautilus

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / sysutils / nautilus / Attic / hacks.mk (download)

Revision 1.1, Sat Mar 12 07:37:42 2022 UTC (23 months, 3 weeks ago) by nia
Branch: MAIN

sysutils: Use hacks.mk to avoid NetBSD msgfmt on NetBSD only.

# $NetBSD: hacks.mk,v 1.1 2022/03/12 07:37:42 nia Exp $

.if !defined(NAUTILUS_HACKS_MK)
NAUTILUS_HACKS_MK:=

.include "../../mk/bsd.fast.prefs.mk"

.if ${OPSYS} == "NetBSD"
# Old GPLv2 version of msgfmt in NetBSD does not support --desktop/--xml.
TOOLS_PLATFORM.msgfmt=	# none
PKG_HACKS+=		avoid-gplv2-msgfmt
.endif
.endif # NAUTILUS_HACKS_MK