[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / sysutils / collectd-virt

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / sysutils / collectd-virt / Makefile (download)

Revision 1.9, Wed Oct 26 10:31:58 2022 UTC (3 months ago) by wiz
Branch: MAIN
Changes since 1.8: +2 -2 lines

*: bump PKGREVISION for libunistring shlib major bump

# $NetBSD: Makefile,v 1.9 2022/10/26 10:31:58 wiz Exp $

COLLECTD_PACKAGE=	virt

COMMENT=		Statistics collection daemon - virt plugin
PKGREVISION=		6

.include "../../sysutils/libvirt/buildlink3.mk"
COLLECTD_LIB.virt=	${BUILDLINK_PREFIX.libvirt}

.include "../../sysutils/collectd/Makefile.common"

.include "../../mk/bsd.pkg.mk"