[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / print / poppler-qt5

Annotation of pkgsrc/print/poppler-qt5/Makefile, Revision 1.20

1.20  ! maya    1: # $NetBSD: Makefile,v 1.19 2017/12/08 07:48:12 spz Exp $
1.1    wiz     2:
1.20  ! maya    3: PKGREVISION= 1
1.1    wiz     4: .include "../../print/poppler/Makefile.common"
           5:
           6: PKGNAME=               poppler-qt5-${POPPLER_VERS}
           7: COMMENT=               PDF rendering library (QT5 wrapper)
           8: MAINTAINER=            pkgsrc-users@NetBSD.org
           9:
1.19   spz    10: CMAKE_ARGS+=    -DENABLE_SPLASH=ON
           11: CMAKE_ARGS+=    -DCMAKE_DISABLE_FIND_PACKAGE_CAIRO=TRUE
           12: CMAKE_ARGS+=    -DBUILD_GTK_TESTS=OFF
           13: CMAKE_ARGS+=    -DENABLE_GLIB=OFF
           14: CMAKE_ARGS+=    -DENABLE_UTILS=OFF
           15: CMAKE_ARGS+=    -DENABLE_CPP=OFF
           16: CMAKE_ARGS+=    -DENABLE_QT4=OFF
           17: CMAKE_ARGS+=    -DENABLE_QT5=ON
           18: # Don't build libcurl based HTTP support. ## might want to include
           19: CMAKE_ARGS+=    -DENABLE_LIBCURL=OFF
1.1    wiz    20:
1.19   spz    21: CMAKE_ARGS+=    -DMOCQT5=${QTDIR}/bin/moc
1.1    wiz    22:
           23: BUILDLINK_API_DEPENDS.poppler+= poppler>=${POPPLER_VERS}
           24: .include "../../print/poppler/buildlink3.mk"
           25:
           26: PKGCONFIG_OVERRIDE+=   ${WRKSRC}/poppler-qt5.pc.in
           27:
           28: INSTALLATION_DIRS+=    lib include/poppler lib/pkgconfig
           29:
           30: BUILD_DIRS=            qt5/src
           31:
           32: pre-build:
           33:        cd ${WRKSRC}/qt5/src && ${BUILD_MAKE_CMD}
           34:
           35: post-install:
           36:        ${INSTALL_DATA} ${WRKSRC}/poppler-qt5.pc ${DESTDIR}${PREFIX}/lib/pkgconfig
           37:
           38: .include "../../x11/qt5-qtbase/buildlink3.mk"
           39: .include "../../mk/pthread.buildlink3.mk"
           40: .include "../../mk/bsd.pkg.mk"

CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>