[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / net / go-net

Annotation of pkgsrc/net/go-net/Makefile, Revision 1.13

1.13  ! bsiegert  1: # $NetBSD: Makefile,v 1.12 2016/12/10 19:07:20 wiedi Exp $
1.1    bsiegert  2:
1.13  ! bsiegert  3: DISTNAME=              go-net-20170308
1.1    bsiegert  4: CATEGORIES=            net
           5: MASTER_SITES=          ${MASTER_SITE_GITHUB:=golang/}
1.2    tnn     6: GITHUB_PROJECT=                net
1.13  ! bsiegert  7: GITHUB_TAG=            a6577fa
1.1    bsiegert  8:
           9: MAINTAINER=            bsiegert@NetBSD.org
           10: HOMEPAGE=              http://golang.org/
           11: COMMENT=               Supplementary network libraries for Go
           12: LICENSE=               modified-bsd
           13:
           14: GO_SRCPATH=            golang.org/x/net
1.2    tnn    15: GO_DIST_BASE=          ${GITHUB_PROJECT}-${GITHUB_TAG}*
1.1    bsiegert  16:
1.12   wiedi   17: .include "../../mk/bsd.prefs.mk"
           18:
           19: PLIST_VARS+=   notsunos
           20:
           21: .if ${OPSYS} != "SunOS"
           22: # route support is not yet implemented for sunos
           23: # h2i is missing terminal.MakeRaw and terminal.Restore
           24: PLIST.notsunos=        yes
           25: .endif
           26:
1.1    bsiegert  27: .include "../../textproc/go-text/buildlink3.mk"
1.4    bsiegert  28: .include "../../security/go-crypto/buildlink3.mk"
1.1    bsiegert  29: .include "../../lang/go/go-package.mk"
           30: .include "../../mk/bsd.pkg.mk"

CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>