[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / math / R-PHYLOGR

Annotation of pkgsrc/math/R-PHYLOGR/Makefile, Revision 1.6

1.6   ! dholland  1: # $NetBSD: Makefile,v 1.5 2012/04/15 14:48:26 brook Exp $
1.1    rillig   2: #
           3:
1.3    wiz     4: CATEGORIES=            databases math
           5: MASTER_SITES=          ${MASTER_SITE_R_CRAN:=contrib/}
1.1    rillig   6:
1.5    brook    7: MAINTAINER=            pkgsrc-users@NetBSD.org
1.4    markd    8: HOMEPAGE=              ${R_HOMEPAGE_BASE}/PHYLOGR/
1.1    rillig   9: COMMENT=               Manipulation of phylogenetically simulated data sets using GLS
1.5    brook   10: LICENSE=               gnu-gpl-v2
1.1    rillig   11:
1.3    wiz    12: R_PKGNAME=             PHYLOGR
1.5    brook   13: R_PKGVER=              1.0.7
1.1    rillig   14:
1.6   ! dholland  15: post-extract:
    !      16:        echo 'exportPattern("^[^\\.]")' > ${WRKSRC}/NAMESPACE
    !      17:
1.1    rillig   18: .include "../../math/R/Makefile.extension"
           19: .include "../../mk/bsd.pkg.mk"

CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>