[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / lang / elk

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / lang / elk / Makefile (download)

Revision 1.39, Mon Nov 10 17:21:36 2008 UTC (14 years, 2 months ago) by wiz
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2011Q4-base, pkgsrc-2011Q4, pkgsrc-2011Q3-base, pkgsrc-2011Q3, pkgsrc-2011Q2-base, pkgsrc-2011Q2, pkgsrc-2011Q1-base, pkgsrc-2011Q1, pkgsrc-2010Q4-base, pkgsrc-2010Q4, pkgsrc-2010Q3-base, pkgsrc-2010Q3, pkgsrc-2010Q2-base, pkgsrc-2010Q2, pkgsrc-2010Q1-base, pkgsrc-2010Q1, pkgsrc-2009Q4-base, pkgsrc-2009Q4, pkgsrc-2009Q3-base, pkgsrc-2009Q3, pkgsrc-2009Q2-base, pkgsrc-2009Q2, pkgsrc-2009Q1-base, pkgsrc-2009Q1, pkgsrc-2008Q4-base, pkgsrc-2008Q4
Changes since 1.38: +2 -1 lines

Bump PKGREVISION for libXaw API depends bump due to libXaw8 removal.

# $NetBSD: Makefile,v 1.39 2008/11/10 17:21:36 wiz Exp $

DISTNAME=	elk-3.99.7
PKGREVISION=	1
CATEGORIES=	lang
MASTER_SITES=	http://sam.zoy.org/elk/
EXTRACT_SUFX=	.tar.bz2

MAINTAINER=	pkgsrc-users@NetBSD.org
HOMEPAGE=	http://sam.zoy.org/elk/
COMMENT=	Embeddable Scheme interpreter

PKG_DESTDIR_SUPPORT=	user-destdir
MAKE_JOBS_SAFE=		no

USE_LANGUAGES=		c c++
USE_LIBTOOL=		yes
GNU_CONFIGURE=		yes

.include "options.mk"

.include "../../mk/bsd.pkg.mk"