[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / inputmethod / uim-tomoe-gtk

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / inputmethod / uim-tomoe-gtk / Makefile (download)

Revision 1.15, Thu Jun 14 07:44:21 2012 UTC (10 years, 7 months ago) by sbd
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2012Q2-base, pkgsrc-2012Q2
Changes since 1.14: +2 -2 lines

Recursive PKGREVISION bump for libxml2 buildlink addition.

# $NetBSD: Makefile,v 1.15 2012/06/14 07:44:21 sbd Exp $
#

DISTNAME=	uim-tomoe-gtk-0.6.0
PKGREVISION=	12
CATEGORIES=	inputmethod
MASTER_SITES=	${MASTER_SITE_SOURCEFORGE:=tomoe/}

MAINTAINER=	obache@NetBSD.org
HOMEPAGE=	http://tomoe.sourceforge.jp/
COMMENT=	UIM helper program for Tomoe
LICENSE=	gnu-lgpl-v2.1

PKG_DESTDIR_SUPPORT=	user-destdir

GNU_CONFIGURE=		yes
USE_LIBTOOL=		yes
USE_TOOLS+=		gmake intltool msgfmt pkg-config
USE_PKGLOCALEDIR=	yes

.include "../../inputmethod/tomoe/buildlink3.mk"
.include "../../inputmethod/tomoe-gtk/buildlink3.mk"
.include "../../inputmethod/uim/buildlink3.mk"
.include "../../mk/bsd.pkg.mk"