[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / ham / rtl-sdr

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / ham / rtl-sdr / Makefile (download)

Revision 1.9, Sat Sep 17 22:13:26 2016 UTC (4 years, 2 months ago) by wiedi
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2017Q4-base, pkgsrc-2017Q4, pkgsrc-2017Q3-base, pkgsrc-2017Q3, pkgsrc-2017Q2-base, pkgsrc-2017Q2, pkgsrc-2017Q1-base, pkgsrc-2017Q1, pkgsrc-2016Q4-base, pkgsrc-2016Q4, pkgsrc-2016Q3-base, pkgsrc-2016Q3
Changes since 1.8: +3 -1 lines

link network libs on SunOS

# $NetBSD: Makefile,v 1.9 2016/09/17 22:13:26 wiedi Exp $

DISTNAME=		rtl-sdr-0.5.3
PKGREVISION=		2
CATEGORIES=		ham
MASTER_SITES=		${MASTER_SITE_GITHUB:=steve-m/}
GITHUB_PROJECT=		librtlsdr
GITHUB_TAG=		v${PKGVERSION_NOREV}

MAINTAINER=		pkgsrc-users@NetBSD.org
HOMEPAGE=		http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
COMMENT=		Turns your Realtek RTL2832 based DVB dongle into a SDR receiver
LICENSE=		gnu-gpl-v2

USE_LANGUAGES+=		c c++
USE_TOOLS+=		gmake pkg-config

USE_CMAKE=		yes
CONFIGURE_DIRS=build
BUILD_DIRS=${CONFIGURE_DIRS}
CMAKE_ARG_PATH=..

PKGCONFIG_OVERRIDE+=     librtlsdr.pc.in

LDFLAGS.SunOS+=		-lsocket -lnsl

pre-configure:
	${MKDIR} ${WRKSRC}/build

.include "../../devel/libusb1/buildlink3.mk"
.include "../../mk/bsd.pkg.mk"