[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / ham / fl_logbook

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / ham / fl_logbook / Makefile (download)

Revision 1.11, Sat Apr 25 14:23:20 2015 UTC (5 years, 8 months ago) by tnn
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2017Q4-base, pkgsrc-2017Q4, pkgsrc-2017Q3-base, pkgsrc-2017Q3, pkgsrc-2017Q2-base, pkgsrc-2017Q2, pkgsrc-2017Q1-base, pkgsrc-2017Q1, pkgsrc-2016Q4-base, pkgsrc-2016Q4, pkgsrc-2016Q3-base, pkgsrc-2016Q3, pkgsrc-2016Q2-base, pkgsrc-2016Q2, pkgsrc-2016Q1-base, pkgsrc-2016Q1, pkgsrc-2015Q4-base, pkgsrc-2015Q4, pkgsrc-2015Q3-base, pkgsrc-2015Q3, pkgsrc-2015Q2-base, pkgsrc-2015Q2
Changes since 1.10: +2 -2 lines

Recursive revbump following MesaLib update, categories g through n.

# $NetBSD: Makefile,v 1.11 2015/04/25 14:23:20 tnn Exp $
#

DISTNAME=		fl_logbook-2.5
PKGREVISION=		3
CATEGORIES=		ham
MASTER_SITES=		http://www.w1hkj.com/LinuxApps/

MAINTAINER=		pkgsrc-users@NetBSD.org
HOMEPAGE=		http://www.w1hkj.com/
COMMENT=		FLTK-based amateur radio log book
LICENSE=		gnu-gpl-v2

USE_LANGUAGES=		c++
USE_TOOLS+=		gmake

MAKE_FILE=		makefile

INSTALLATION_DIRS=	bin

do-install:
	${INSTALL_PROGRAM} ${WRKSRC}/fl_logbook ${DESTDIR}${PREFIX}/bin

.include "../../x11/fltk13/buildlink3.mk"
.include "../../mk/bsd.pkg.mk"