[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / games / lnl

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / games / lnl / Makefile (download)

Revision 1.4, Sat Oct 6 11:54:46 2012 UTC (10 years, 11 months ago) by asau
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2015Q2-base, pkgsrc-2015Q2, pkgsrc-2015Q1-base, pkgsrc-2015Q1, pkgsrc-2014Q4-base, pkgsrc-2014Q4, pkgsrc-2014Q3-base, pkgsrc-2014Q3, pkgsrc-2014Q2-base, pkgsrc-2014Q2, pkgsrc-2014Q1-base, pkgsrc-2014Q1, pkgsrc-2013Q4-base, pkgsrc-2013Q4, pkgsrc-2013Q3-base, pkgsrc-2013Q3, pkgsrc-2013Q2-base, pkgsrc-2013Q2, pkgsrc-2013Q1-base, pkgsrc-2013Q1, pkgsrc-2012Q4-base, pkgsrc-2012Q4
Changes since 1.3: +1 -3 lines

Drop superfluous PKG_DESTDIR_SUPPORT, "user-destdir" is default these days.

# $NetBSD: Makefile,v 1.4 2012/10/06 11:54:46 asau Exp $

DISTNAME=	lnl-3.4.19
PKGREVISION=	1
CATEGORIES=	games
MASTER_SITES=	${MASTER_SITE_SOURCEFORGE_JP:=lnl/50524/}

MAINTAINER=	pkgsrc-users@NetBSD.org
HOMEPAGE=	http://lnl.sourceforge.jp/
COMMENT=	L&L - Labyrinths & Legends - Fantasy RPG
LICENSE=	gnu-gpl-v2

GNU_CONFIGURE=		yes
USE_LANGUAGES=		c c++

# not used
CHECK_PORTABILITY_SKIP=	sh/*

.include "../../mk/curses.buildlink3.mk"
.include "../../mk/bsd.pkg.mk"