[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / emulators / z26

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / emulators / z26 / Attic / Makefile (download)

Revision 1.16, Sat Jul 9 06:38:16 2016 UTC (7 years, 5 months ago) by wiz
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2018Q2-base, pkgsrc-2018Q2, pkgsrc-2018Q1-base, pkgsrc-2018Q1, pkgsrc-2017Q4-base, pkgsrc-2017Q4, pkgsrc-2017Q3-base, pkgsrc-2017Q3, pkgsrc-2017Q2-base, pkgsrc-2017Q2, pkgsrc-2017Q1-base, pkgsrc-2017Q1, pkgsrc-2016Q4-base, pkgsrc-2016Q4, pkgsrc-2016Q3-base, pkgsrc-2016Q3
Changes since 1.15: +2 -2 lines

Bump PKGREVISION for perl-5.24.0 for everything mentioning perl.

# $NetBSD: Makefile,v 1.16 2016/07/09 06:38:16 wiz Exp $
#

DISTNAME=		z26v213
PKGNAME=		z26-2.13
PKGREVISION=		9
CATEGORIES=		emulators games
MASTER_SITES=		http://www.whimsey.com/z26/

MAINTAINER=		xmor61@users.sourceforge.net
HOMEPAGE=		http://www.whimsey.com/z26/
COMMENT=		Atari 2600 Emulator

BUILD_DEPENDS+=		nasm-[0-9]*:../../devel/nasm

# Uses i386 assembler.
ONLY_FOR_PLATFORM+=	*-*-i386

WRKSRC=			${WRKDIR}/z26_snapshot-20040523
USE_TOOLS+=		gmake m4 perl
BUILD_TARGET=		netbsd
MAKE_ENV+=		INSTALL_BINDIR=${DESTDIR}${PREFIX}/bin
MAKE_ENV+=		INSTALL_MANDIR=${DESTDIR}${PREFIX}/${PKGMANDIR}/man1
MAKE_FLAGS+=		INSTALL_USER=${ROOT_USER}
MAKE_FLAGS+=		INSTALL_GROUP=${ROOT_GROUP}

.include "../../devel/SDL/buildlink3.mk"
.include "../../mk/bsd.pkg.mk"