[BACK]Return to msgfmt-desktop.mk CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / devel / gettext-tools

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / devel / gettext-tools / msgfmt-desktop.mk (download)

Revision 1.1, Sat Mar 12 08:01:48 2022 UTC (23 months, 3 weeks ago) by nia
Branch: MAIN

*: Replace per-package msgfmt hacks with msgfmt-desktop.mk

# $NetBSD: msgfmt-desktop.mk,v 1.1 2022/03/12 08:01:48 nia Exp $

.include "../../mk/bsd.fast.prefs.mk"

.if ${OPSYS} == "NetBSD"
# Old GPLv2 version of msgfmt in NetBSD does not support --desktop/--xml.
TOOLS_PLATFORM.msgfmt=	# none
.endif