[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / audio / gst-plugins1-ladspa

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / audio / gst-plugins1-ladspa / Makefile (download)

Revision 1.4, Wed Oct 26 10:31:12 2022 UTC (3 months, 1 week ago) by wiz
Branch: MAIN
Changes since 1.3: +2 -1 lines

*: bump PKGREVISION for libunistring shlib major bump

# $NetBSD: Makefile,v 1.4 2022/10/26 10:31:12 wiz Exp $

PKGNAME=	${DISTNAME:S/plugins/plugins1/:S/-bad/-ladspa/}
PKGREVISION=	1
CATEGORIES=	audio gnome

COMMENT=	Open source multimedia framework - LADSPA support plugin

GST_EXT_BUILD=	# defined
GST_PLUGINS+=	ladspa

.include "../../multimedia/gst-plugins1-bad/Makefile.common"
.include "../../audio/ladspa/buildlink3.mk"
.include "../../textproc/liblrdf/buildlink3.mk"
.include "../../mk/bsd.pkg.mk"