[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / audio / cddb-bundle

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / audio / cddb-bundle / Makefile (download)

Revision 1.12, Tue May 19 08:59:01 2009 UTC (13 years, 10 months ago) by wiz
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2012Q2-base, pkgsrc-2012Q2, pkgsrc-2012Q1-base, pkgsrc-2012Q1, pkgsrc-2011Q4-base, pkgsrc-2011Q4, pkgsrc-2011Q3-base, pkgsrc-2011Q3, pkgsrc-2011Q2-base, pkgsrc-2011Q2, pkgsrc-2011Q1-base, pkgsrc-2011Q1, pkgsrc-2010Q4-base, pkgsrc-2010Q4, pkgsrc-2010Q3-base, pkgsrc-2010Q3, pkgsrc-2010Q2-base, pkgsrc-2010Q2, pkgsrc-2010Q1-base, pkgsrc-2010Q1, pkgsrc-2009Q4-base, pkgsrc-2009Q4, pkgsrc-2009Q3-base, pkgsrc-2009Q3, pkgsrc-2009Q2-base, pkgsrc-2009Q2
Changes since 1.11: +1 -2 lines

Use standard location for LICENSE line (in MAINTAINER/HOMEPAGE/COMMENT
block). Uncomment some commented out LICENSE lines while here.

# $NetBSD: Makefile,v 1.12 2009/05/19 08:59:01 wiz Exp $
#

DISTNAME=	cddb.bundle-0.2
PKGNAME=	${DISTNAME:S/./-/}
PKGREVISION=	3
CATEGORIES=	audio gnustep
MASTER_SITES=	${MASTER_SITE_SOURCEFORGE:=gsburn/}

MAINTAINER=	pkgsrc-users@NetBSD.org
HOMEPAGE=	http://gsburn.sourceforge.net/
COMMENT=	CDDB client bundle
LICENSE=	gnu-gpl-v2

PKG_DESTDIR_SUPPORT=	user-destdir

WRKSRC=		${WRKDIR}/cddb.bundle
NO_CONFIGURE=	yes
USE_LANGUAGES=	objc
MAKE_ENV+=	ADDITIONAL_CPPFLAGS="-Wno-import"
MAKE_FILE=	GNUmakefile

INSTALL_MAKE_FLAGS=	INSTALL_PROGRAM=${INSTALL_PROGRAM:Q} \
			INSTALL_DATA=${INSTALL_DATA:Q}

FIX_GNUSTEP_INSTALLATION_DIR= yes
SUBST_FILES.gnustep_installation_dir+=	Cddb/GNUmakefile

.include "../../devel/gnustep-base/buildlink3.mk"
.include "../../x11/gnustep-gui/buildlink3.mk"
.include "../../mk/bsd.pkg.mk"